Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL perustettiin marraskuussa 1993. Perustamiskokouksessa olivat läsnä palomiehet Kalevi Jokinen, Ari Laatikainen, Ari Parkkinen, Heikki Saksa, Jarmo Soljasalo ja Jukka Tuomila. Parhaimmat kiitokset edellä mainituille ansioituneille spalilaisille, jotka ovat olleet keskeisessä roolissa liiton historiassa.

SPAL perustettiin, koska jäsenet olivat tyytymättömiä perinteisten ammattiliittojen virka- ja työehtosopimusedunvalvontaan sekä eläkeiän nostoaikeisiin. Liitto taisteli ensimmäisten vuosiensa aikana sopimus- ja neuvotteluoikeuksista sekä kohtuuttomasta eläkeiästä.

Ammattiliitto kehittyi alkuhaasteiden jälkeen pelastusalan ammattilaisten keskeiseksi viestijäksi ja edunvalvontajärjestöksi. SPAL liittyi myös keskusjärjestön, pääsopijajärjestöjen sekä kansainvälisten ammattiliittoyhteisöjen jäseneksi.

Matka pelastusalan suurimmaksi ammattiliitoksi on ollut pääosin menestystarina, mutta vaatinut myös strategisia ja tunteita herättäviä linjauksia. Lakkovuosien päätökset ohjasivat liiton toimintaa aina 2000-luvun alkuvuosiin saakka, minkä jälkeen voimavarat keskitettiin työ- ja virkasuhde-edunvalvontaan sekä jäsenpalvelujen kehittämiseen.

Liiton jäsenmäärä on moninkertaistunut 2000-luvun alkuvuosien linjausten jälkeen. Tästä on kiittäminen liiton jäseniä, strategisia päätöksentekijöitä, paikallisyhdistysten aktiiveja, henkilökuntaa ja yhteistyökumppaneita.

SPAL järjestää juhlavuoden kunniaksi Turvallinen Suomi -seminaarin, liittokokouksen ja juhlagaalan. Juhlatilaisuudet ovat tunnetusti parhaimpia silloin, kun liiton jäsenet ja sidosryhmien edustajat kokoontuvat muistelemaan menneitä, suunnittelevat tulevaisuutta ja juhlivat ansaittua merkkipaalua.

30-vuotisjuhlaa varjostaa se, että Euroopassa soditaan. Itänaapuri on hyökännyt Ukrainaan ja aloittanut sodan. Historian oppitunti palauttaa mieleen, kuinka tärkeää kansainvälinen yhteistyö ja liittoutumat ovat – erityisesti pienille valtioille.

Pelastusalan ammattilaiset ovat kautta historian pitäneet huolta omistaan. Sotavuosina pohjoismaalaiset ja brittiläiset kollegat lähettivät palomiehille ruokaa ja rahaa. On velvollisuutemme varmistaa, että Suomi ja Eurooppa toimittaa Ukrainan ensilinjaan avustustarvikkeita ja -kalustoa.

On ollut etuoikeus edustaa pelastustoimen, ensihoidon ja hätäkeskusten ammattilaisia, joiden ammattitaito on kiistatta maailman parhaimmistoa. Ei ole ihme, että edustamamme alat ovat vuodesta toiseen arvostetuimpien ammattien joukossa.

Parhaimmat onnittelut Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL – 30 vuotta pelastus-, ensihoito- ja hätäkeskushenkilöstön edunvalvontaa.

Blogin kirjoittaja Kim Nikula on Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALin johtaja.