Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ensihoitajiin ja pelastaja-ensihoitajiin kohdistuva väkivalta ja sen uhka on vakava ongelma. Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL vaatii, että ensihoitajiin kohdistuva väkivalta rinnastetaan lainsäädännössä virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen.

Auttajaan kohdistuvaa väkivaltaa ei saa hyväksyä työn ominaispiirteenä työpaikoilla eikä yhteiskunnassa, vaan työntekijälle on oltava lainsäädännöllinen viranomaissuoja, SPAL huomauttaa.

– Väkivaltateosta on rangaistava vähintään samalla rangaistusasteikolla kuin virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta jo tehdään. Yhteiskunnan on osoitettava, että auttajaan kohdistuva väkivalta ei ole sallittua missään tilanteessa, järjestön johtaja Kim Nikula painottaa.

Ensihoitajiin ja pelastaja-ensihoitajiin kohdistuva väkivalta ja sen uhka on toistuvasti mukana hälytystehtävillä ambulanssissa, yksityisasunnoissa ja kaduilla. Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston raportin mukaan vuonna 2022 ensihoitajat kokivat väkivaltaa useimmiten ambulanssissa (40 % tapauksista) ja yksityisasunnoissa (32 %).

SPAL ja muut alan järjestöt ovat vedonneet ensihoitopalveluissa työskentelevien terveydenhuollon ja pelastusalan ammattilaisten turvallisuuden parantamisen puolesta jo pitkään.

Työnantajan velvollisuus on huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä sekä ottaa huomioon työhön, työolosuhteisiin ja työympäristöön liittyvät seikat, kuten esimerkiksi väkivallan uhka työssä. Työntekijällä on velvollisuus puolestaan ilmoittaa työssä tapahtuneista vaaratilanteista työnantajalle.

– Kannustamme työntekijöitä raportoimaan jokaisesta kohtaamastaan uhka- ja väkivaltatilanteesta. Päättäjiltä ja lainsäätäjiltä odotamme pikaisia toimia lainsäädännön korjaamiseksi. Turvaton työympäristö heikentää alan veto- ja pitovoimaa, ja siihen meillä ei ole varaa nykytilanteessa, Nikula sanoo.

Huomattava osa uhkatilanteista jää edelleen raportoimatta

Vuonna 2022 pelastuslaitokset kirjasivat Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston järjestelmään 165 uhka- ja väkivaltatilanneilmoitusta. SPALin arvioiden mukaan uhka- ja väkivaltatilanteita kohdataan ensihoidossa ilmoitettua enemmän. Huomattava osa erityisesti uhkatilanteista jää raportoimatta.

SPAL antoi oikeusapua 11:ssä ensihoitajiin kohdistuneessa väkivaltatapauksessa vuonna 2022. Niistä jokaisessa tekijä sai tuomion.

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston raportin mukaan väkivallan tekijä on pääasiassa potilas. Myös omaiset ja ulkopuoliset voivat aiheuttaa ensihoitajalle väkivaltaa tai sen uhkaa. Kaikista väkivaltatilanteista eniten oli sanallista tai henkistä väkivaltaa (43 %) sekä lievää fyysistä väkivaltaa (39 %).

Ensihoitajat auttavat hädässä olevia ympäri vuorokauden, ja tilanteen pitäisi olla turvallinen sekä auttajalle että autettavalle. SPALin tiedossa on tapauksia, joissa ensihoitajiin kohdistunut väkivalta on aiheuttanut työkyvyttömyyttä ja pahimmillaan ajanut ammattilaisia pois alalta. Lainsäädäntöä tiukentamalla viestitään koko yhteiskunnalle siitä, ettei ensihoitajiin kohdistuvaa väkivaltaa hyväksytä missään muodossa.

Lue lisää ensihoitajiin kohdistuvasta väkivallasta.