Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Työtuomioistuin vahvisti Sote/SPALin sekä KT Kuntatyönantajat ja Oulun kaupungin välisen sovinnon 17:ää SPALin jäsentä koskevassa varallaoloasiassa. Työtuomioistuin antoi asiasta jo syyskuussa välituomion, jossa se vahvisti, että pelastusalan ammattilaisten vuosina 2012–2015 tekemän yksikönjohtajan varallaolo oli kokonaisuudessaan työaikaa.

SPAL vaati, että Oulun kaupunki maksaa takautuvat palkkasaatavat virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Nyt laaditussa sopimuksessa työtuomioistuin päätti, että kaupunki joutuu maksamaan korvauksia yhteensä yli kaksi miljoonaa euroa vuosilta 2012–2015.

Pelastushenkilöstön varallaoloa koskeva kanneprosessi on kestänyt kaikkiaan yli kymmenen vuotta. Korkein oikeus ratkaisi SPALin Varsinais-Suomessa asuvan jäsenen kanteen tämän hyväksi vuonna 2015. Tämän jälkeen SPAL kartoitti jäsentensä halukkuutta varallaolon palkkasaatavien vaatimuksille. SPAL esitti työnantajille palkkavaatimusten sopimista, mutta kaupungit eivät olleet tähän halukkaita, joten liitto vei jäsentensä vaatimukset työtuomioistuimen käsiteltäväksi.

– Tämänkin asian ratkaisu osoitti, että ammattiliittoon kuuluminen kannattaa aina, Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALin edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola toteaa.

Oulun lisäksi SPALin jäseniä koskevia varallaolokanteita on ollut työtuomioistuimen käsittelyssä Turusta, Mikkelistä, Tampereelta, Joensuusta, Kuopiosta, Ylivieskasta ja Jyväskylästä.