Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kunta-alan virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa päästiin osittaiseen ratkaisuun ja työrauhaan. Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Soten jäsenjärjestönä SPAL on sopimusratkaisun ulkopuolella, joten SPALilla ei ole työrauhavelvoitetta. SPALin keskustelut Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n kanssa ovat käynnistyneet tällä viikolla.

Sovittelulautakunta antoi kunta-alan sopimuskiistaan sovintoehdotuksen 10. toukokuuta. SPAL hyväksyi ehdotuksen, mutta neuvottelujärjestö Sote ry:stä Tehy ja Super hylkäsivät sen. KT, JUKO ja JAU solmivat sovintoehdotuksen pohjalta erillissopimuksen 6. kesäkuuta.

SPALin liittohallitus myönsi 9. kesäkuuta järjestön johdolle valtuudet antaa työtaisteluilmoitus ja käynnistää tarvittaessa työtaistelutoimenpiteet. SPALin toimien tavoitteena on sen jäseniä koskevan neuvotteluratkaisun saaminen.

Erillissopimuksen korotukset koskevat kaikkia kunta-alan työntekijöitä

Erillissopimus tuo kunta-alan työntekijöille, myös SPALin jäsenille, tänä vuonna vähintään kahden prosentin yleiskorotuksen kesäkuussa ja syksyllä noin puolen prosentin järjestelyerän. Vuosina 2022–2024 palkankorotustaso noudattaa yleistä linjaa, joka perustuu vientialojen palkankorotusten keskiarvoon tai on vähintään 1,9 prosenttia. Tämän lisäksi on tulossa viisivuotinen palkkaohjelma, joka alkaa vuonna 2023 ja nostaisi palkkoja yhteensä 5,1 prosenttia yli yleisen linjan.

Henkilöstön yhdenvertaisen ja tasapuolisen kohtelun vuoksi sopimuskorotuksia sovelletaan kaikkiin kunta-alan työntekijöihin.

SPALin jäseniä on Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS:n ja Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTEn piirissä. Sote-neuvottelujärjestössä SPAL vastaa Teknisten sopimuksen neuvotteluista.


Lue myös uutinen: