Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kunta-alan virka- ja työehtosopimuskiistan käsittelyyn nimetty sovittelulautakunta ei antanut sovintoehdotusta. Lautakunnan puheenjohtaja Elina Pylkkäsen mukaan ehdotusta on mahdotonta antaa tässä vaiheessa: osapuolet ovat erityisesti palkkauksen ja palkkausjärjestelmän kehittämisen osalta kaukana toisistaan. Sovittelulautakunta jatkaa työtään.

Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Soten jäsenet Tehy ja SuPer ovat julistaneet jäseniään koskevan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, joka on voimassa toistaiseksi.

SPAL muistuttaa jäseniään siitä, että työtaistelun ulkopuolella olevilla on oikeus kieltäytyä työtaistelutoimien alaisesta työstä. SPALin jäsenten tulee tehdä työtaistelun aikana omat työtehtävänsä. Jäsenet tekevät omaan työvuoroon liittyvän mahdollisen ylityön, mutta pidättyvät ylityöstä, joka aiheutuu muiden liittojen jäsenilleen antamista ylityökielloista.

Teknisten sopimuksen neuvottelijat tapasivat

Kunta-alalla SPALin jäseniä on Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS:n ja Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTEn piirissä. SPAL on osa Sote-neuvottelujärjestöä, jossa SPAL vastaa TS-neuvotteluista.

Sopimusneuvottelut keskeytyivät Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ilmoituksella helmikuun lopussa, ja kunta-ala jäi sopimuksettomaan tilaan. Neuvotteluita ei käyty kahdeksaan viikkoon.

Pitkän tauon jälkeen TS-sopimuksen neuvottelijat tapasivat 22.–23. huhtikuuta. Tapaamisissa keskusteltiin osapuolten tavoitteista. Neuvottelut käytiin hyvässä hengessä, joskaan läpimurtoja tekstikysymyksissä ei saavutettu.

Lue uutinen työtaistelutoimien vaikutuksesta SPALin jäseniin: SPALin jäsenten pidättäydyttävä työtaistelutoimien alaisesta työstä