Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Neuvottelujärjestö Sote ry:n jäsenet Tehy ja SuPer ilmoittivat 20.4. alkavasta ja 4.5 päättyvästä lakosta sairaanhoitopiireissä. Työtaistelutoimi kohdistuu Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Helsingin ja Uudenmaan, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Lapin, Pirkanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Satakunnan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymiin sekä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymään.

Tehy ja SuPer rajaavat päätöksillään lakonalaiset työt sekä sopivat suojelutyöstä ja sen laajuudesta. Liitot ilmoittivat työtaistelun koskevan vain työsopimussuhteista henkilöstöä.

Päivitys 20.4.: Tehy ja SuPer ovat peruneet 20.4. alkavaksi ilmoitetun lakon.

SPALin liittohallitus ei ole tehnyt päätöksiä työtaisteluista, eivätkä SPALin näissä sairaanhoitopiireissä ja hyvinvointikuntayhtymissä työskentevät jäsenet osallistu lakkoon.

Työtaistelun ulkopuolella olevilla oikeus kieltäytyä työtaistelutoimien alaisesta työstä

SPAL muistuttaa jäseniään ns. neutraliteettiperiaatteesta, jonka mukaan työtaistelun ulkopuolella olevalla työntekijällä ja viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä suorittamasta lakonalaisia työtehtäviä.

SPALin jäsenten tulee tehdä työtaistelun aikana omat työtehtävänsä. Lakossa olevien työntekijöiden tehtäviä jäsenten ei tule tehdä. Jäsenet tekevät omaan työvuoroon liittyvän mahdollisen ylityön, mutta pidättyvät ylityöstä, joka aiheutuu muiden liittojen jäsenilleen antamista ylityökielloista.

Työsopimussuhteisilla, kuten ensihoitajilla, ylityön tekeminen perustuu aina työntekijän ja työnantajan sopimukseen. Työnantaja ei voi määrätä työsopimussuhteista ensihoitajaa ylitöihin.

Viranhaltijan ylityömääräys kirjallisena

SPALin jäsenillä, jotka työskentelevät viranhaltijoina, on työsopimussuhteisiin työntekijöihin verrattuna erilainen tilanne ylityön suhteen. Jos ylityön tekeminen on työn laadun ja erittäin pakottavien syiden vuoksi välttämätöntä, voi työnantaja määrätä viranhaltijan ylityöhön.

Työnantajan mahdollista ylityömääräystä on noudatettava. Mikäli SPALin jäsen epäilee, että työnantaja käyttää ylityömääräysoikeuttaan lakonalaisten työtehtävien hoitamiseen, on jäsenen pyydettävä ylityömääräys kirjallisena.

Jäsenen tulee toimittaa kirjallinen ylityömääräys luottamusmiehelle tai suoraan SPALin toimistolle jatkotoimia varten. Mikäli työnantaja kieltäytyy antamasta ylityömääräystä kirjallisena, jäsenen olisi ilmoitettava tästä pikaisesti SPALiin.