Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle 30.9. hallituksen esityksen työaikalain muuttamisesta. Esityksen tavoitteena on saada laki vastaamaan sisällöltään aiemmin voimassa olleen työaikalain sisältöä.

Muutos mahdollistaa sen, että valtakunnallisella työ- tai virkaehtosopimuksella voidaan nykyistä laajemmin sopia säännöllisen työajan järjestelystä työssä, jota tehdään vain aika ajoin sen vuorokautisen työajan kuluessa, jona työntekijän on oltava valmiina työhön. Tällaista työtä tehdään tyypillisesti pelastusalalla sekä ensihoidossa.

Työehtosopimuksella voitaisiin sopia sekä vuorokautisesta että viikoittaisesta säännöllisestä työajasta siten, että työvuoro voi olla 24 tunnin mittainen ja säännöllinen viikkotyöaika voi ylittää keskimäärin 40 tuntia viikossa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Muutosesitys vastaa pelastusalan toivetta

Työaikalain muutoksen valmistelu käynnistyi työ- ja elinkeinoministeriössä keväällä. Pelastusalalla on ollut muutokselle laaja kannatus.

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL on aktiivisesti perustellut muutoksen tarpeellisuutta keskusteluissa työ- ja elinkeinoministeriön, henkilöstöjärjestöjen, työnantajien edustajien ja pelastuslaitosten johtajien kanssa. Lakimuutoksen valmistevaiheessa SPAL antoi siitä puoltavan lausunnon.

— Työaikalain muutos pelastusalan esittämällä tavalla takaa sen, että henkilöstö ja työnantajat pystyvät parhaista mahdollisista lähtökohdista neuvottelemaan vuorokausityöstä niin valtakunnan tasolla kuin paikallisestikin, todetaan SPALista.

Lue aiheesta lisää: