Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Alkuvuoden aikana käydyt neuvottelut Teknisten sopimuksen järjestelyerän kohdentamisesta sujuivat pääosin jouhevasti, selviää SPALin luottamusmiehille tekemästä kyselystä.

Valtaosassa neuvotteluita ei ollut merkittäviä ongelmia, tiivistää SPALin edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola.

– Enemmistö luottamusmiehistä kertoi, että järjestelyerän käytöstä olisi sovittu yhteisymmärryksessä työnantajan kanssa. Yhtä suuri osa vastaajista koki, että järjestelyerä kohdennettiin henkilöstöryhmien kesken tasapuolisesti, Jaakkola toteaa.

Kunta-alalla Teknisten sopimuksen (TS) ja KVTESin paikallisen järjestelyerän suuruus oli 0,8 prosenttia laskennallisesta palkkasummasta. Tämän lisäksi TS:n osalta järjestelyerästä vähintään 0,3 prosenttiyksikköä tuli käyttää henkilökohtaisiin lisiin. Järjestelyerän kohdentamisneuvottelut tuli käydä työpaikoilla niin, että erät tulivat palkkoihin 1.4. alkaen.

Järjestelyerästä sovittiin virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa keväällä 2020. Sopimuskauden aikana 1.4.2020–28.2.2020 KVTES:ssä ja TS:ssä on järjestelyerän lisäksi kaksi yleiskorotusta, joista ensimmäinen tuli 1.8.2020 ja toinen 1.4.2021. Lue lisää sopimuksista SPALin neuvottelu-uutisista.