Uudistamme rohkeasti työelämää

Neuvottelu-uutiset

Kunta-alan ja valtion työ- ja virkaehtosopimuksista neuvotellaan nyt.

SPAL tiedottaa sopimusneuvotteluiden etenemisestä sähköpostin neuvottelu-uutisilla, liiton nettisivulla ja sosiaalisen median kanavilla.

Uusimmat neuvottelu-uutiset

SPALin jäseniä koskevat sopimukset:

Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS
– Pelastuslaitoksissa työskentelevät jäsenet
– Jäseniä neuvotteluissa edustaa Sote ry (entinen KoHo) (SPALin, SuPerin, Tehyn ja Erton neuvottelujärjestö)

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES
– Palomiesliiton jäsenistä päätoimiset ensihoitajat
– Jäseniä neuvotteluissa edustaa Sote ry (entinen KoHo) (SPALin, SuPerin, Tehyn ja Erton neuvottelujärjestö)

Valtion virka- ja työehtosopimus
– Hätäkeskuksissa työskentelevät jäsenet
– Jäseniä neuvotteluissa edustaa Pro (SPALin ym. neuvottelujärjestö)