Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston mukaan henkilöstön tekemät ilmoitukset väkivaltatilanteista ovat lisääntyneet 67 prosenttia vuodesta 2016 vuoteen 2020.

— Viime vuoden tilastoissa erityistä huolta herättää fyysisen väkivallan merkittävä kasvu, kertoo vs. ensihoitopäällikkö Jukka Lehtola Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselta.

Pelastuslaitokset kirjasivat fyysisen väkivallan tilanteita vuonna 2020 46 kappaletta, mikä on 10 prosenttia kaikista raportoiduista tilanteista. Kasvua edellisvuoteen oli 130 prosenttia. Aiempina vuosina (2016 – 2019) vastaavia tilanteita on kirjattu vuosittain 16 – 21 kappaletta.

Vuonna 2020 tyypillinen uhka- tai väkivaltatilanteen aiheuttaja oli ensihoidon asiakas (89 % tapauksista), sukupuoleltaan mies (73 %) sekä päihtynyt (86 %).

— Henkilöstön fyysinen koskemattomuus sekä työrauhan turvaaminen on tehtävillä ensisijaisen tärkeää, sanoo Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston koordinaattori Terhi Virtanen.

Pelastuslaitokset toivovat yhdenmukaista raportointijärjestelmää, jolloin kynnys raportointiin madaltuisi ja tieto olisi nykyistä helpommin saatavilla. Kumppanuusverkoston mukaan pelastuslaitoksissa on lisätty henkilöstön koulutusta ja parannettu suojavarustusta väkivaltatilanteiden varalta. Tuloksia esiteltiin Kuntaliiton tiedotteessa.

Alan järjestöt vaatineet työturvallisuuden parantamista ensihoidossa pitkään

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL on vaatinut yhdessä alan muiden järjestöjen kanssa ensihoidon tehtävissä työskentelevien työturvallisuuden parantamista. Järjestöjen yhteinen henkilöstön työturvallisuutta ja uhkatilanteita kartoittava kysely toteutettiin keväällä 2020. Kyselyyn vastasi lähes 2 000 ensihoidon tehtävissä työskentelevää henkilöä.

Järjestöt ovat myös vaatineet, että päättäjien tulee puuttua tilanteeseen ennaltaehkäisevästi lainsäädännön keinoin. Rikoslakia tulee muuttaa niin, että ensihoitotyötä tekeviin kohdistuvasta väkivallasta langetetaan saman asteiset rangaistukset kuin virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta annetaan. Järjestöt ovat julkaisseet useita kannanottoja asiassa, viimeisin kannanotto ojennettiin oikeusministeri Henrikssonille marraskuussa 2020.

SPAL on avustanut ensihoitajia uhka- ja väkivaltatilanteisiin liittyvissä oikeusprosesseissa. Käräjäoikeuden istunnoissa on ollut tukena myös SPALin oma lakimies. Lue lisää aiheesta.

Ensihoito ja työturvallisuus