Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Virka- ja työehtojen sopimuskaudet ovat puolivälissä. Talven aikana työpaikoilla neuvotellaan paikallisten palkkaerien kohdentamisesta.

Sopimuskauden ensimmäinen palkankorotus tuli yleiskorotuksena elokuussa 2020. Kuntatyöpaikoilla toinen yleiskorotus tulee tänä vuonna huhtikuussa, valtion työpaikoilla kesäkuussa.

Näiden lisäksi sopimuksiin sisältyy paikallisesti sovittava palkkaerä, jota kuntatyöpaikoilla nimitetään järjestelyeräksi ja valtiolla virastoeräksi. Kunnissa erä tulee maksuun huhtikuussa, valtiolla toukokuussa.

Kunta-alalla teknisten sopimuksen (TS) ja KVTESin paikallisen järjestelyerän suuruus on 0,8 prosenttia laskennallisesta palkkasummasta. Tämän lisäksi on TS:n osalta sovittu, että järjestelyerästä vähintään 0,3 prosenttiyksikköä käytetään henkilökohtaisiin lisiin.

Työnantaja vastaa kustannuslaskennasta ja siitä, että korotusten heijastusvaikutukset lisiin ja työaikakorvauksiin eivät nosta kokonaiskustannusvaikutuksia yli 0,8 prosentin.

Järjestelyerä kohdennetaan tehtäväkohtaisten palkkojen ja henkilökohtaisten lisien paikallisten arviointijärjestelmien perusteella. Työnantajan tulee huomioida, että erä jakaantuu mahdollisimman tasapuolisesti.

Järjestelyeriä kohdennetaan usein korjaamaan tehtäväkohtaisia palkkoja tilanteissa, joissa esimerkiksi on tullut uusia tai muuttuneita tehtäviä tai palkkaus on jäljessä vaativuudeltaan samantasoisiin tehtäviin verrattuna. Paikallisissa neuvottelussa luottamusmiehillä tulee olla aito vaikuttamismahdollisuus erän kohdentamiseen. Jos yksimielisyyteen ei päästä, kunnissa työnantaja päättää kohdentamisesta ja valtiolla erä tulee yleiskorotuksena.


Sopimuskauden korotukset:

Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES

1.4.2020–28.2.2022

Yleiskorotukset:

  • 1.8.2020: 26 euroa, kuitenkin vähintään 1,22 %, tehtäväkohtaiseen tai siihen rinnastettavaan kuukausipalkkaan. Henkilökohtaista lisää korotetaan 1,22 %.
  • 1.4.2021: 1,0 % tehtäväkohtaiseen tai siihen rinnastettavaan kuukausipalkkaan sekä henkilökohtaiseen lisään.

Paikallinen järjestelyerä:

  • 1.4.2021: 0,8 % TS:n / KVTESin palkkasummasta.

Teknisten sopimuksen osalta paikallisesta järjestelyerästä käytetään vähintään 0,3 %-yksikköä henkilökohtaisiin lisiin.

Valtion virka- ja työehtosopimus

1.4.2020–28.2.2022

Yleiskorotukset:

  • 1.8.2020: 1,1 %
  • 1.6.2021: 0,97 %, kuitenkin vähintään 20,37 euroa

Virastoerä:

  • 1.5.2021: 1,0 %. Neuvottelut erästä on käytävä 15.3.2021 mennessä. Mikäli erän käytöstä ei päästä sopimukseen, se toteutetaan prosentuaalisena yleiskorotuksena.


Lue lisää sopimusneuvotteluihin 2020–2022 liittyviä uutisia: Neuvottelu-uutiset