Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

SPAL kannustaa kuntavaaliehdokkaita tarttumaan kuntalaisten turvallisuutta edistäviin vaaliteemoin. Tulevat kuntapäättäjät tekevät päätöksiä, joilla on vaikutuksia alueellisen pelastustoimen palveluiden järjestämiselle ja edelleen kuntalaisten turvallisuudelle.

SPALin pääteemana on pelastustoimen suorituskyvyn ja pelastuspalvelujen turvaaminen kuntalaisille kaikissa olosuhteissa yhdenvertaisesti.

Ihmishenkiä, omaisuutta ja kuntainfraa turvaavat pelastuspalvelut varmistetaan ensisijaisesti riittävällä rahoituksella. Rahoitus antaa pelimerkit pelastuspalvelujen järjestämiseen, pelastustoimen alueelliseen kehittämiseen ja turvallisuusriskien ennakointiin. Hyvillä päätöksillä turvataan myös tarvittava pelastushenkilöstön määrä ja osaaminen sekä ympärivuorokautiset pelastuspalvelut ja moderni pelastuskalusto.

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL kannustaa kuntavaaliehdokkaita tuomaan esille pelastusalan teemoja vaalikampanjoinnissaan sekä edistämään kuntalaisten turvallisuutta kuntapäättäjänä. Kuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2021.

Tutustu SPALin Turvallisuus ensin -kuntavaaliteemoihin.