Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Oletko valmis edistämään ja puolustamaan pelastustoimen suorituskykyä ja resursseja? Kuntavaaleissa ja kuntapäättäjänä Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa jokaiselle kuntalaiselle tärkeään asiaan – turvallisuuteen.

Useat pelastusalan ammattilaisten työhön ja pelastustoimen suorituskykyyn vaikuttavista päätöksistä tehdään kuntapäättäjien toimesta. Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALissa kannustamme Sinua asettumaan kuntavaaliehdokkaaksi kun haluat varmistaa, että kotikuntasi päätöksenteossa huomioidaan pelastustoimen riittävä suorituskyky ja kuntalaisten turvallisuus.

Rakennamme SPALissa jäsentemme kanssa parempaa työelämää 24/7 ensilinjan auttajille – pelastusalan, ensihoidon ja hätäkeskusten työntekijöille. Tähän työhön kutsumme mukaan päättäjät, virkamiehet ja lainsäätäjät.

Mikäli olet tulevana päättäjänä valmis kantamaan vastuuta ja varmistamaan ihmishenkiä, omaisuutta ja kuntainfraa turvaavat pelastuspalvelut, tutustu SPALin vaaliteemoihin, ja poimi niistä viestikärjet omaan kampanjaasi!

SPALin jäsenet vaikuttajina: Tutustu kuntavaaliehdokkaisiin tästä

SPALin kuntavaaliteemat

Pääset tutustumaan kuntavaaliteemoihin painamalla + -merkkiä otsikon perässä.

Riittävä rahoitus turvaa laadukkaat ja lakisääteiset pelastuspalvelut kuntalaisille

Pelastustoimen palvelutasoa pidetään yllä varmistamalla pelastustoimelle riittävät taloudelliset resurssit. Pelastustoimen suorituskykyyn vaikuttavat oleellisesti henkilöstön määrä, toimintavalmius ja osaaminen. Mitä nopeammin apu saapuu hälytyksestä paikalle onnettomuustilanteissa, sitä suuremmalla todennäköisyydellä ihmishenkiä ja omaisuutta pystytään pelastamaan.

Pelastuslain 29 pykälän mukaan alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuntia kuultuaan. Tätä varten palvelutasopäätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Lisäksi on määriteltävä tehtävien hoitaminen myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Yhdenvertaiset pelastus- ja ensihoitopalvelut asuinpaikasta riippumatta

Pelastus- ja ensihoidon palvelut on turvattava kaikille kuntalaisille tasapuolisesti asuinpaikasta riippumatta. Palvelut on oltava yhdenvertaisesti saatavilla sekä kasvukeskuksissa että harvaan asutuilla alueilla.

Pelastustoimen suorituskyky ja palvelutaso toteutuvat, kun kunnassa on muun muassa riittävästi ympärivuorokautisia pelastusasemia ja operatiivisen pelastushenkilöstön välittömän lähtövalmiuden virkoja.

Monimutkaistuviin poikkeustilanteisiin ja turvallisuusuhkiin varauduttava ennakolta

Pelastustoimella on oltava riittävä valmius vastata riskeihin ja poikkeusoloihin. Koronapandemia ja sen tuomat taloushaasteet, ilmastonmuutoksesta johtuvat sääilmiöt, kaupungistuminen sekä yhteiskunnalliset ja globaalit turvallisuusuhkat ovat pelastustoimelle haasteita, joita on pystyttävä ennakoimaan.

Sisäisen turvallisuuden viranomaisilla on oltava riittävät resurssit kaikissa olosuhteissa, jotta kansalaiset saavat laadukasta ja tarkoituksenmukaisinta palvelua – myös kriisin yllättäessä. Pelastusalojen henkilöstö on kriittinen resurssi, jonka riittävyydestä, ammattitaidosta ja toimintakyvystä on huolehdittava.

Sote- ja pelastustoimen uudistus edellyttää taloudellisia panostuksia ja muutostukea

Pelastuslaitosten itsenäinen asema ja riittävä rahoitus on varmistettava tulevilla hyvinvointialueilla, mikäli sote- ja pelastustoimen uudistus toteutuu.

Hyvinvointialueiden rahoitus on nostettava tasolle, joka varmistaa pelastustoimen palvelut ja pelastuslaitoksille riittävät henkilöstöresurssit.

Henkilöstön vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ja työolosuhteisiin on huomioitava sekä väliaikaishallinnon aikana että uudessa organisaatiossa.

Työturvallisuus on ensilinjan auttajan oikeus ja työnantajan lakisääteinen velvollisuus

Organisaation toimintaedellytysten ja työturvallisuuden takeena on riittävät henkilöstövahvuudet, ammattitaito sekä nollatoleranssi työtapaturmissa.

Pelastuksen ja ensihoidon henkilöstön kriittisten tehtävien harjoitteluun ja koulutukseen on varattava riittävästi aikaa, ja henkilöstöä työpaikoille.

Henkilöstön osaamisen ja turvallisuusjohtamisen systemaattinen kehittäminen työpaikoilla edistää työturvallisuutta ja työhyvinvointia, ja edelleen kuntalaisten turvallisuutta ja varautumisvalmiutta poikkeustilanteisiin.

Pelastustoimen työvoimapulan haasteisiin on tartuttava nyt

Pelastusalojen henkilöstöpula on tosiasia jo useilla paikkakunnilla. Pelastusalan ammattilaisten koulutuspaikkoja on oltava riittävästi, jotta alan operatiivisen henkilöstön rekrytointihaasteisiin pystytään vastaamaan ja varautumaan.

Alan vetovoimaisuutta edistävät muun muassa pelastusalan ammattilaisten moniosaamista huomioiva palkkakehitys, modernit johtamiskäytännöt sekä työhyvinvointia ja -turvallisuutta edistävien työaikojen käyttö työpaikoilla. Työnantajan tarjoamilla henkilöstöeduilla ja kunnan vetovoimatekijöillä on myös merkitystä, kun pelastusalan ammattilainen puntaroi tulevan työpaikkansa sijaintia.

Oletko ehdokkaana kuntavaaleissa?

Tarjoamme näkyvyyttä SPALin jäsenille, jotka ovat ehdokkaina kuntavaaleissa 2021. Julkaisemme kaikkien tietonsa antaneiden jäsenten esittelyn verkkosivuillamme. Verkkoon keräämme esittelyjä 15.4. saakka.

Ilmoita ehdokastietosi tästä

Jos koet seuraavat väittämät omaksesi, olet valmis puolustamaan pelastustoimen resursseja:

 • Haluat edistää ja puolustaa pelastusalalle tärkeitä teemoja ja tavoitteita kuntapäättäjänä. 
 • Haluat kasvattaa osaamistasi ja poliittista kompetenssiasi edistämällä asioita, joilla on merkitystä kuntalaisten hyvinvoinnille ja turvallisuudelle. 
 • Olet halukas tekemään yhteistyötä yli puoluerajojen.
 • Motivoidut siitä, että mielipiteilläsi on merkitystä ja voit vaikuttaa kuntapäätöksiin ja kotikuntasi asioihin erityisesti pelastustoimen ja turvallisuuden näkökulmasta.

Mikäli et tehnyt vielä päätöstä,  tutustu pelastusalaan tarkemmin SPALin verkkosivuilla ja alla olevista hyötylinkeistä. Ota yhteyttä järjestön johtaja Kim Nikulaan, kim.nikula@spal.fi tai paikallisen SPALin jäsenyhdistyksen puheenjohtajaan, jolta saat paikallistason tietoa oman kuntasi pelastustoimen asioista.

Kuntavaalien tärkeät päivämäärät:

 • ehdokashakemusten jättöpäivä: 4.5.2021
 • ehdokasasettelun vahvistaminen: 14.5.2021
 • äänioikeusrekisteri lainvoimainen 25.5.2021
 • ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5. – 8.6.2021
 • ennakkoäänestys ulkomailla: 2. – 5.6.2021
 • vaalipäivä: 13.6.2021
 • tulosten vahvistaminen: 16.6.2021 

Hyötylinkit

Tutustu pelastusalaan ja sisäisen turvallisuuden keskeisiin teemoihin:

Pelastustoimen strategia

Pelastustoimen ja siviilipalveluiden toimintaympäristöanalyysi 2020

Pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohje

Sisäministeriön konsernihallinnon strategia

Ajankohtaista kuntatietoa

Tutkikuntia.fi

Kuntaliitto

Sote- ja pelastustoimen uudistus

Sisäministeriö: Pelastustoimen uudistus

Sote-uudistus

Asetu ehdolle kuntavaaleihin

Listan kaikista puoleista löydät täältä. Puolueiden nettisivuilla on ohjeet, kuinka voit asettua ehdokkaaksi. Ohjeita ehdokkaaksi asettumisesta kuntavaaleissa löydät täältä.