Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Kokoamme yhteen auttamisen ammattilaiset

Kuvaa elämää – älä onnettomuuspaikkaa – kampanja käynnissä


Tieliikenneonnettomuuspaikoilla tapahtuva kuvaaminen aiheuttaa turhia vaaratilanteita ja jopa
lisäonnettomuuksia. Myös onnettomuuksien osallisten ja onnettomuuspaikalla työskentelevien
yksityisyyden suoja vaarantuu, jos onnettomuuspaikalta leviää kenen tahansa ottamia kuvia.

Kuvaa elämää – älä onnettomuuspaikkaa -kampanjan tavoitteena on, että ihmiset ymmärtävät, että onnettomuuspaikan kuvaamisesta voi koitua peruuttamattomia haittoja sekä heille itselleen että muille tielläliikkujille ja onnettomuuksissa osallisina oleville. Lisäksi tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta oikeaoppisesta onnettomuuspaikalla
toimimisesta.

Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Suomen
Sopimuspalokuntien Liitto, Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL sekä Suomen Ensihoitoalan Liitto.

Hankkeen mediakampanja näkyy ja kuuluu 20.6. – 1.7.2022 valtakunnallisesti kaupallisilla radiokanavilla ja YLE TV 1 -kanavan tietoiskussa, somessa ja verkossa sekä hankkeessa mukana olevien organisaatioiden viestintäkanavissa.

Kampanjatunnukset:
Kuvaa_elamaa_ala_onnettomuuspaikkaa_tunnus-vaaka (png) (372.1 KB)
Kuvaa_elamaa_ala_onnettomuuspaikkaa_tunnus-pysty (png) (411.7 KB)
Kuvaa_elamaa_ala_onnettomuuspaikkaa_tunnus_valkoinen_varikas_kuvitus-vaaka (png) (368.5 KB)
Kuvaa_elamaa_ala_onnettomuuspaikkaa_tunnus_valkoinen_varikas_kuvitus-pysty (png) (412.9 KB

Lisätietoa kampanjan toteutuksesta.

Hankkeen taustaa

Hankkeen aikana toteutetaan kesälle 2022 ajoittuva mediakampanja. Lisäksi pelastuslaitokset saavat
kattavan materiaalipaketin, jossa on pelastusajoneuvoihin ja ensihoitoyksiköihin liimattava Kuvaa
elämää – älä onnettomuuspaikkaa -tarra sekä infoaineisto, joka sisältää kampanjan perustiedot,
hissipuheen, ohjeet tarran liimaamisesta ajoneuvoihin sekä Tieliikennepelastamisen kehittäminen
Suomessa -hankkeen materiaaleja turvallisesta toimimisesta tieliikenneonnettomuuspaikalla.

Hankkeen ohjausryhmä:

  • Sami Kerman, Suomen Palopäällystöliitto (puheenjohtaja)
  • Kirsi Kaivonen, Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto
  • Tuula Kukonlehto, Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL
  • Silvio Hjelt, Suomen Sopimuspalokuntien liitto
  • Markku Savolainen, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
  • Juha Hyötyläinen, Suomen Ensihoitoalan Liitto
  • Raija Honkanen, Pelastusopisto
  • Petra Ruonakoski, Liikenneturva
  • Juha Kurtti, Tehy

Hankkeen kesto: 1.4.2022–31.7.2022

Hankkeen rahoitus: Palosuojelurahasto

Hankkeen vastuuorganisaatio ja -henkilö: Suomen Palopäällystöliitto, Niki Räsänen, projektipäällikkö