Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL ja sen jäsenyhdistys Vaasan palohenkilöstö vaativat Vaasan kaupungilta ja Pohjanmaan hyvinvointialueelta korvauksia palomiesten eriarvoisesta kohtelusta viikkotyöajan ja työajan tasoittumisen osalta.

Pohjoisella alueella eli Vöyrissä, Oravaisilla ja Uudessakaarlepyyssä palomiehet tekivät aiemmin työtä neljän viikon jaksoissa 38,25 viikkotunnin työajalla 12 tunnin vuoroissa, mitä seurasi neljän viikon jakso vuorokausirytmillä 42 viikkotunnin työajalla. Keskisellä alueella eli Laihialla, Vähässäkyrössä ja Vaasassa vastaavaa kiertoa tehtiin viiden viikon jaksoissa.

Eriarvoista kohtelua syntyi työajan tasoittumisesta. Pohjoisen alueen palomiesten työaika tasoitettiin keskimäärin 38,25 viikkotuntiin, mutta keskisellä alueella tasoitusta ei tehty. Keskisen alueen palomiesten työaika on ollut vuosittain siis lähes sata tuntia pidempi kuin pohjoisen alueen palomiesten.

SPALin ja Vaasan palohenkilöstön vaatimus kohdistui alun perin kahdeksaan palomieheen, mutta neljä vaatimusta kaatui vanhentumiseen. Esitetyn vaatimuksen ja sitä seuranneiden neuvotteluiden seurauksena eriarvoinen kohtelu lopetettiin, ja työnantajat maksoivat sopimusratkaisun myötä korvauksia SPALin jäsenille takautuvasti kolmen vuoden ajalta.

– On harmillista, että osa palomiehistä ei saanut korvausta, vaikka on kärsinyt samasta vääryydestä. On silti tärkeää, että työnantaja tuli vastaan, maksoi korvauksia ja korjasi työaikajärjestelmää, Vaasan palohenkilöstön luottamusmies Ville Saksa sanoo.

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annettu laki vaatii työnantajalta tasapuolista kohtelua, mutta vaatimus ei ole toteutunut Pohjanmaan hyvinvointialueella.