Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) on määrännyt Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen korjaamaan pelastustoimen toimintavalmiusajat lain edellyttämälle tasolle. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella on ollut huomattavia toimintavalmiuspuutteita jo pidempään. Aluehallintovirasto antoi viimeksi korjausmääräyksen toimintavalmiusaikojen korjaamiseksi vuoden 2022 alussa. Määräyksessä avi edellytti neljän ongelmaruudun korjaamista vuoden 2022 loppuun mennessä ja seitsemän ongelmaruudun korjaamista vuoden 2024 loppuun mennessä.

Pelastuslaitos ei ole onnistunut korjaamaan toimintavalmiutta määräyksen edellyttämälle tasolle. Vuoden 2024 alussa tehdyn tarkastelun perusteella Länsi-Uudellamaalla on neljätoista ongelmaruutua, ja avin arvion mukaan alueelle on aluekehityksen vuoksi myös muodostumassa neljätoista uutta ongelmaruutua.

Aluehallintovirasto edellyttää, että vuoden 2024 loppuun mennessä ensimmäinen yksikkö saavuttaa A- ja B-tehtävillä Espoon Otaniemen riskiruudut lain edellyttämällä tavalla. Lisäksi vuosien 2024–2025 aikana toimintavalmiutta tulee korjata niin, että jäljelle jää korkeintaan kymmenen ongelmaruutua, joissa ensimmäisen yksikön toimintavalmius ei yllä lain edellyttämälle tasolle. Vuodesta 2026 alkaen pelastustoimen ongelmaruutujen määrän tulisi vähentyä kahdella kappaleella vuosittain niin, ettei alueella olisi enää yhtään ongelmaruutua vuoden 2034 jälkeen.

Lisätietoja Etelä-Suomen aluehallintoviraston tiedotteesta.