Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL edellyttää, että turvallisuusviranomaisten resurssit varmistetaan kehysriihessä.

Petteri Orpon hallitusohjelmaan on kirjattu, että pelastusalan ja hätäkeskusten resurssit turvataan.

– Kehysriihessä on varmistettava turvallisuusviranomaisten henkilöstöresurssit. Yhteiskunnan turvallisuuden kannalta on kriittisen tärkeää, että pelastusalan oppilaitoksille osoitetaan riittävät määrärahat koulutuspaikkojen lisäämiseksi, järjestön johtaja Kim Nikula sanoo.

Turvallisuusviranomaisten henkilöstövaje haastaa pelastustoimialojen suorituskykyä eikä asiaan ole herätty riittävän ajoissa. Kevan arvion mukaan noin viidennes pelastajista ja hätäkeskuspäivystäjistä eläköityy seuraavan kymmenen vuoden aikana. Ennusteen mukaan 1 200 eläköityvästä pelastajasta lähes 30 prosenttia jää työkyvyttömyyseläkkeelle ja lähes joka seitsemäs pelastaja osatyökyvyttömyyseläkkeelle.

– Pelastusoppilaitosten koulutuspaikkoja on lisättävä, jotta eläkepoistuma ja palvelutasopuutteet saadaan paikattua. Pelastustoimialoille on koulutettava 2 500 pelastusalan ammattilaista vuoteen 2032 mennessä, Nikula painottaa.

Pelastustoimen henkilöstövajetta haastaa myös aikuiskoulutustuen lakkauttamissuunnitelmat.

– Alipäällystö-, päällystö- ja hätäkeskuspäivystäjäopiskelijoista suuri osa hyödyntää aikuiskoulutustukea. Uhkakuvana on, että opiskelijat siirtyvät muille toimialoille tai eivät hakeudu jatko-opintoihin, jos tuki poistuu.

SPAL pitää tärkeänä, että pelastustoimen palvelutaso ja suorituskyky varmistetaan investointisuunnitelmissa ja julkisen talouden suunnitelmassa. Hyvinvointialueiden perustamisajatus oli se, että pelastustoimen palvelut tuotetaan kansalaisille yhdenvertaisesti ja aiempaa nopeammin.

– Hyvinvointialueiden säästö- ja yhteistoimintamenettelyt ovat ristiriidassa suhteessa hallitusohjelmakirjaukseen. Kiristyneessä taloustilanteessa paloasemia uhkaa sulkeminen ja henkilöstövähennykset heikentävät kriisi- ja poikkeusolojen suorituskykyä, Nikula toteaa.

SPAL vaatii, että keskeisten turvallisuusviranomaisten henkilöstöresurssit varmistetaan haastavista talousnäkymistä huolimatta.