Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pelastusopisto on käynnistänyt Litiumioniakkujen elinkaaren paloturvallisuus- ja varautumisohjeet -hankkeen. Hankkeen tavoitteina on litiumioniakkujen palo- ja työturvallisuusriskien hallintaan liittyvien kansainvälisten tiedonlähteiden kartoittaminen, litiumioniakkujen kehityspolkujen ja niiden turvallisuusvaikutusten arviointi sekä suositusten laatiminen pelastustilanteiden suojavarusteista ja sammutustekniikoista.

Hankkeen aikana luodaan tietopankki, jossa on materiaalia pelastajien altistumisesta, suojavarusteista ja sammutustekniikoista litiumioniakkupaloissa. Hankkeessa on tarkoitus tuottaa myös päivitetyt palo- ja työturvallisuusohjeistukset akkujen valmistukseen, käyttöön, kierrätykseen sekä varastointiin.

Hanke on käynnissä 1.1.2024–31.12.2025, ja sille on myönnetty Palosuojelurahaston erityisavustus. Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL on mukana hankkeen ohjausryhmässä. Lisätietoja hankkeesta Pelastusopiston sivuilla.