Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Palomiehet kokevat muita useammin, etteivät voi vaikuttaa työhönsä. Tieto käy ilmi Työterveyslaitoksen torstaina julkaisemasta tilannekatsauksesta hyvinvointialueiden ensimmäisestä vuodesta. Peräti 66 prosenttia palomiehistä ilmoitti, että työssä on vain vähän mahdollisuuksia vaikuttaa, kun kaikista vastaajista 47 prosenttia koki näin.

Tutkimusprofessori Jaana Laitinen huomautti TTL:n mediatilaisuudessa, että työntekijöiden kokemukset ovat yleensä sitä parempia, mitä vahvemmat vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ovat.

Tulosten perusteella pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset panostavat työhönsä, mutta vain noin neljännes kokee työnsä palkitsevaksi. Tutkimuksen vastaajaryhmät on määritelty organisaatioiden mukaan. Pelastuslaitoksissa työskentelevien ensihoitajien tulokset kuuluvat osaksi pelastustoimen tuloksia ja muiden ensihoitajien tulokset on kirjattu sosiaali- ja terveydenhuollon puolelle.

Kaikista vastaajista vain reilu kolmannes (35 %) palautuu hyvin työpäivän aiheuttamasta rasituksesta, ja palautuminen on heikompaa sirpalealueilla, joissa monia erillisiä organisaatioita on yhdistetty yhdeksi hyvinvointialueeksi noin vuoden aikana. Kuntayhtymissä vastaavaa työtä on toteutettu jopa kymmenen vuoden ajan, joten muutos ei ole ollut yhtä suuri.

Pelastustoimi erottuu positiivisesti palautumisen ja työkyvyn osalta: 52 prosenttia kertoo palautuvansa hyvin työpäivän rasituksesta, ja vain 32 prosentilla vastaajista työkyky on alentunut. Sosiaali- ja terveydenhuollossa 38 prosenttia vastaajista kertoo työkykynsä alentuneen ja vain 35 prosenttia palautuu hyvin työpäivän aiheuttamasta rasituksesta.

Huolestuttavaa on myös, että puolet pelastustoimen ja sote-sektorin työntekijöistä on kokenut työssään asiakkaan taholta tulevaa väkivaltaa vuonna 2023.

Työterveyslaitoksen kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 68 400 vastaajaa 11 hyvinvointialueelta. Pelastustoimen vastaajia oli yhteensä noin 1 900. Voit tutustua tuloksiin tarkemmin Työterveyslaitoksen sivuilla.