Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Suomen Hätäkeskusammattilaisten liitto HAL vaatii työnantajalta toimia hätäkeskuspäivystäjän työn kokonaisvaltaisen tarkastelun käynnistämiseksi ja laatukriteerien määrittämiseksi.

Tietojärjestelmien sekä toimintaympäristön muutokset, tietosuojan tiukentuminen, uudet hätäilmoitustavat sekä muutokset viranomaisten tavassa vastata hätätilanteisiin ovat muuttaneet hätäkeskuspäivystäjän työtä merkittävästi viime vuosina.

– Työntekijän oikeudenmukainen kohtelu ja hätäkeskuspäivystäjän virkamiesvastuu huomioiden on erittäin tärkeää, että henkilöstö tietää, mitä heiltä suurten muutosten jälkeen edellytetään työssä. Työlle tulisikin määritellä selkeät laatukriteerit, Suomen Hätäkeskusammattilaisten liitto HALin pääluottamusmies Arto Pirttimaa toteaa.

Jatkuvassa muutoksessa eläminen on vaatinut viime vuosina päivystäjiltä paljon. Muutokset ovat tuoneet hätäkeskuspäivystäjän työhön muun muassa velvoitteita rajata tehtävätietoja sekä verkottuneen toimintamallin, jossa hätäpuhelu voi tulla mistä päin Suomea tahansa.

Kasvaneiden vaatimusten lisäksi päivystäjäkohtaiset puhelumäärät ovat nousseet. Yksittäinen hätäkeskuspäivystäjä otti vastaan yli 14 000 puhelua vuonna 2022. Hätäkeskuslaitos ei ole tehnyt tutkimusta siitä, kuinka monta puhelua hätäkeskuspäivystäjä voi hoitaa niin, että työn laatu pysyy tasaisena ja päivystäjä ehtii palautua puheluista jo työvuoronsa aikana.

– Päivystäjät ovat sitoutuneita työhönsä ja ihmisten auttamiseen, mutta on selvitettävä, milloin lisääntynyt puhelujen määrä alkaa vaikuttamaan työn laatuun ja työntekijän hyvinvointiin työssä, Pirttimaa painottaa.

Sen lisäksi, että hätäpuhelun käsittely on muuttunut monin tavoin, myös päivystäjän ammattitaidon arviointi on murroksessa. Hätäkeskuspäivystäjien työsuorituksen arvioinnin painopiste oli aiemmin nopeudessa.

– Vaikka kiireelliset tehtävät edelleen hälytetään nopeasti, on työn painopiste siirtynyt sekuntirajoista kohti laadullisten seikkojen painottamista koko auttamisen ketjun osalta. Hämmentävää kyllä, laatukriteerejä ei ole kuitenkaan määritelty, Arto Pirttimaa sanoo.

Monet päällekkäiset muutokset omassa työssä ja työyhteisössä vaativat onnistuakseen nykyistä vahvempaa henkilöstön osallistamista. Hätäkeskusammattilaisten liitto HAL vaatii, että hätäkeskuspäivystäjien asiantuntijuutta omasta työstä hyödynnetään muutoksissa ja heidät otetaan mukaan uudistusten suunnitteluun ja toteutukseen niiden kaikissa vaiheissa.

Lisätietoja:

  • Pääluottamusmies Arto Pirttimaa, Suomen Hätäkeskusammattilaisten liitto HAL, puh. 050 409 8502
  • Puheenjohtaja Sanna Jääskeläinen, Suomen Hätäkeskusammattilaisten liitto HAL, puh. 045 638 8317