Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Toimintavalmiusaikatavoitteiden saavuttamisessa on puutteita lähes kaikilla hyvinvointialueilla ja esimerkiksi pelastusjoukkueen toimintavalmiusajan mediaani on heikentynyt yli puolella hyvinvointialueita. Haasteita on eniten nopeasti kasvavilla kaupunkialueilla, joilla pelastustoiminnan palveluverkko ei ole kehittynyt palvelutarpeen kasvua vastaavasti. 

Pelastustoimen palveluiden toteutumisessa hyvinvointialueilla on eroja. Hyvinvointialueiden pelastustoimen rahoituksen riittävyyttä haastavat muun muassa hyvinvointialueiden sopeutustoimet, pelastajatarve, varallaoloa korvaavat ratkaisut ja tietojärjestelmäratkaisut pitkälle 2030-luvulle saakka.

–  Ammatillisesti pätevien pelastajien riittämätön määrä on riski pelastustoimen laadukkaiden ja työturvallisten palveluiden tuottamiselle. Myös sopimuspalokunnat kärsivät henkilöstöpulasta. Pelastajien koulutusmäärien lisääminen helpottaa tilannetta tulevaisuudessa edellyttäen, että hyvinvointialueet pystyvät palkkaamaan valmistuvat pelastajat, toteaa pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka sisäministeriön tiedotteessa.

Myös väestönsuojelun varautumisen resurssit ovat kokonaisuudessaan selvästi alimitoitetut ja niissä on alueellisia eroja Onnettomuuksien ehkäisyä on viime vuosina kehitetty aktiivisesti ja suunnitelmallisesti. Hallitusohjelman mukaisesti tavoitellaan tulipalojen määrän puolittamista vuoteen 2030 mennessä. 

Hyvinvointialueiden pelastustoimien taloustilanne tiukka 

Pelastustoimi on talouden näkökulmasta pieni toimiala hyvinvointialueella. Sen osuus oli vuoden 2023 yleiskatteisesta rahoituksesta 2,2 prosenttia. Laskennallinen rahoitus oli 15 hyvinvointialueella alhaisempi kuin kunnilta siirtyneet vuoden 2022 pelastustoimen kustannukset. 

Vuonna 2022 hyvinvointialueiden pelastustoimen kokonaiskustannukset olivat yhteensä 488 miljoonaa euroa, josta lähes 90 % kohdistui pelastustoimintaan. Asukaskohtaiset kustannukset olivat valtakunnallisesti keskimäärin 97 euroa, mutta vaihtelua esiintyi 61 eurosta aina 142 euroon. Henkilöstökustannusten osuus koko kulurakenteesta oli lähes 60 %.

Pelastuslaitosten pelastuskalustoon on kertynyt investointi- ja korjausvelkaa, joka näkyy pelastustoimen vuoden 2023 investointiesitysten suuruudessa.

Sisäministeriö laatii vuosittain valtakunnallisen selvityksen, jossa arvioidaan pelastustoimen palvelujen toteutumista ja rahoituksen riittävyyttä hyvinvointialueilla. Selvitys julkaistiin nyt ensimmäistä kertaa.

Lähde: Sisäministeriön tiedote 15.1.2024