Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen korjaamaan pelastustoimen ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajat lain ja ohjeistuksen edellyttämälle tasolle. Alueella on esiintynyt toimintavalmiusaikojen puutteita jo pidempään, ja uudella korjausmääräyksellä pyritään varmistamaan, että hyvinvointialueen suunnitelmat ja toimenpiteet ovat riittäviä palvelujen saattamiseksi riittävälle tasolle.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen pelastustoimessa on huomattavia puutteita siinä, miten nopeasti ensimmäinen yksikkö ehtii onnettomuuspaikalle. Tiheimmin asutuilla ja rakennetuilla alueilla ensimmäisen yksikön pitäisi ehtiä tapahtumapaikalle kuudessa minuutissa vähintään puolessa tehtävistä.

”Kasvavilla kaupunkiseuduilla ylipäänsä esiintyy merkittävästi puutteita pelastustoimen toimintavalmiusajoissa, mikä käy ilmi myös hyvinvointialueiden pelastustoimea koskevista asiantuntija-arvioistamme”, kertoo pelastusylitarkastaja Sampsa Lintunen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. ”Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan alueella huomattavia ongelmia on esiintynyt jo pidempään, eikä edeltävä, vuonna 2021 annettu korjausmääräys, ole parantanut tilannetta riittävästi.”

Määräyksen mukaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tulee täydentää korjaustoimenpidesuunnitelmaansa ja huolehtia siitä, että välitavoitteet toteutuvat myös siinä tapauksessa, että jokin suunniteltu toimenpide ei toteudu aikataulussa tai toimenpiteen vaikuttavuus ei ole suunnitellun kaltainen. Jos tavoitteita ei saavuteta, aluehallintovirasto voi uhkasakolla tehostaen velvoittaa hyvinvointialueen kirimään tavoitetason kiinni antamassaan määräajassa.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue vastaa keskinäisen sopimuksen perusteella myös Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen pelastustoimen palvelujen järjestämisestä. Huomattavat puutteet sijoittuvat maantieteellisesti sekä Vantaan ja Keravan että Keski-Uudenmaan hyvinvointialueille, ja määräys velvoittaa järjestämisvastuullista Vantaan ja Keravan hyvinvointialuetta korjaamaan puutteet myös Keski-Uudenmaan alueella.

Lähde: Aluehallintoviraston tiedote 15.1.2024