Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL ja sen jäsenyhdistys Kuopion palomiesyhdistys ovat kannelleet aluehallintovirastolle Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toiminnasta. Kantelussa katsotaan, että pelastuslaitos on käyttänyt huomattavan paljon epäpätevää henkilöstöä pelastustoiminnassa.

Pelastustoimen henkilöstöllä tulisi olla pelastuslain 57 §:n mukainen kelpoisuus tai 58 §:n mukainen erivapaus toimia pelastustoiminnan tehtävissä. Laki kuitenkin mahdollistaa sopimuspalokuntalaisten käyttämisen apuna pelastustoimessa. Epäpäteviä voidaan käyttää pelastustoiminnassa erityisistä syistä myös määräaikaisina viranhaltijoina tai työntekijöinä.

Kuopion palomiesyhdistyksen mukaan epäpätevien käyttö on ollut pelastuslaitoksella merkittävää. Joulukuusta 2022 joulukuuhun 2023 epäpätevät ovat tehneet yhdistyksen laskelmien mukaan ainakin 40 yksittäistä 24 tunnin työvuoroa. Lisäksi ainakin Keiteleen asema on miehitetty pääasiassa epäpätevällä henkilöstöllä ilman, että työnantaja olisi pyrkinyt ratkaisemaan tilannetta asemasiirroilla, vuoronvaihdoilla tai tilapäisillä ylityökutsuilla.

– Epäpätevien käyttö on vaikuttanut tarkoituksenmukaiselta, sillä heille on merkitty työvuoroja jopa kaksi kuukautta ennen työvuoron ajankohtaa, SPALin edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola sanoo.

Kantelussa epäillään, että työnantaja on päätynyt järjestelyyn taloudellisista syistä. Taloudelliset syyt eivät kuitenkaan yksin oikeuta poikkeamaan pelastuslain 57 §:n vaatimuksista. Mikäli työnantaja vetoaa vähäiseen henkilöstömäärään, SPAL edellyttää, että pelastuslaitos ryhtyy välittömiin ja riittävän vaikuttaviin toimiin henkilöstön lisäämiseksi.

Kantelu jätettiin aluehallintovirastolle joulukuussa 2023.