Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Joulu on ovella ja edunvalvontavuosi 2023 pian päätöksessä. Kuluvana vuonna liiton keskeisiä tavoitteita ovat olleet puolueiden eduskuntavaalitavoitteisiin ja hallitusohjelmaan vaikuttaminen, hyvinvointialueen virka- ja työehtosopimusneuvottelut, valtion virastokohtaiset palkkaneuvottelut sekä pääsopijajärjestöneuvottelut.

Eduskuntavaalien alla järjestimme hyvinvointialueilla Roadshown, mihin kutsuimme kansanedustajaehdokkaita, hyvinvointialueiden johtoa ja valtuutettuja sekä SPALin yhdistysaktiiveja. Tilaisuuksissa esittelimme SPALin eduskuntavaali- ja hallitusohjelmatavoitteet: riittävät henkilöstöresurssit, koulutuspaikkojen lisääminen ja koulutusuudistus sekä ensilinjan auttajien oikeusturvan varmistaminen.

Eduskuntavaalivaikuttaminen tuotti tulosta. Hallitusohjelmaan kirjattiin liiton edistämiä tavoitteita. Pelastajakoulutusta kehitetään muuttamatta sitä ammattikorkeakoulutasoiseksi tällä hallituskaudella, koulutuspaikkoja lisätään ja toimialojemme henkilöstöresurssit turvataan. Lisäksi hallitus lupasi huolehtia alan pito- ja vetovoimatekijöistä sekä parantaa ensihoito- ja pelastushenkilöstön oikeusturvaa työssä kohdatuissa väkivaltatilanteissa.

Hyvinvointialueiden virka- ja työehtosopimuskierros oli haastava ja monivaiheinen. Edellisellä neuvottelukierroksella sovittiin, että palo- ja pelastushenkilöstö siirtyy niin sovittaessa HYVTESin piiriin. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli sopia hyvinvointialueen virka- ja työehtosopimuksen ehdoista.

KT:n sopimustavoitteena oli se, että KVTES ja teknisten sopimus kopioidaan hyvinvointialueen virka- ja työehtosopimuksiksi. SPAL ei kannattanut KT:n ehdotusta ja piti parempana vaihtoehtona sitä, että liite 7:ään olisi lisätty kirjaus poikkeusluvan mukaisesta työaikajärjestelmästä ja kaksivuorojärjestelmä olisi jatkossa sopimuksenvarainen.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantaja ei hyväksynyt tekstimuutoksia, joten TS-työryhmä ei signeerannut sopimusta. Tämän jälkeen HYVTES-sopimukset käsiteltiin pääneuvotteluryhmässä ja siellä sopimukset hyväksyttiin. Sote ry:n osalta päätös on kyseenalainen, koska SPALin liittohallitus ei hyväksynyt ratkaisua.

Liittokierroksen jälkeen Sote ry muutti yksipuolisesti menettelysääntöjään ja päätti erottaa SPALin järjestöstä. Lainvastainen erottamispäätös on kuormittanut paikallisia toimijoita, liittohallitusta sekä toimistoa.

Pääsopijajärjestöneuvotteluja on käyty JAUn ja Jukon liittojen kanssa. Neuvottelut ovat siinä vaiheessa, että JHL ehdottaa yhteistyöneuvottelujen jatkamista ja Vakava ry:n hallitus ja puheenjohtajisto käsittelee jäsenhakemuksen vuoden loppuun mennessä.

Valtion virka- ja työehtosopimuksen mukaan virastoeräneuvottelut on käytävä 15.12. mennessä. Virastoeräneuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos määräajassa. 1.3.2024 toteutettavasta palkkaratkaisusta palkkataulukon Hts-tasojen ns. välipisteiden tasoittamiseen sovittiin käytettävän palkkaratkaisun virastoeräosuus 0,50 prosenttia ja 2,00 prosenttia sovittiin toteutettavan yleiskorotuksena.

Ammattiyhdistysliike on kritisoinut hallitusohjelman työelämäkirjauksia. Muun muassa poliittisten työtaisteluiden rajoittaminen, perusteeton määräaikainen työsopimus, sairausloman omavastuupäivä ja aikuiskoulutustuen poistaminen hiertävät osapuolten välejä.

Uusi vuosi on monella mittarilla haasteellinen. Valtiovarainministeriö ennustaa taantumaa ja se tarkoittaa julkiselle sektorille säästökuuria. Lisäksi hyvinvointialueen pääsopijajärjestöneuvottelut ovat vaiheessa, millä on vaikutuksia paikallistason toimintaan.

Ammattiyhdistysliikkeen salaisuus piilee joukkovoimassa ja yhteisten etujen puolustamisessa. Mitkään edellä mainituista asioista eivät ole niin haastavia, etteikö niitä kyetä yhdessä hallitsemaan ja ratkaisemaan.

Lämpimät kiitokset jäsenille, SPALin henkilöstölle ja aktiiveille sekä yhteistyökumppaneille kuluneesta vuodesta.

Hyvää joulua ja turvallista uutta vuotta 2024!

Kim Nikula

järjestön johtaja

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL