Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hätäkeskusten henkilöstöjärjestöt ja Hätäkeskuslaitos ovat päässeet sovintoon Hätäkeskuslaitoksessa 1.3.2024 toteutettavasta palkkaratkaisusta.

Palkkataulukon Hts-tasojen ns. välipisteiden tasoittamiseen sovittiin käytettävän palkkaratkaisun virastoeräosuus 0,50 prosenttia ja 2,00 prosenttia sovittiin toteutettavan yleiskorotuksena. Tällä virastoeräratkaisulla palkkataulukon Hts-tasojen välipisteet saadaan lähes saman arvoisiksi kuin varsinaisetkin Hts-tasot.

Käydyt virastoeräneuvottelut liittyvät Valtion virka- ja työehtosopimukseen sopimuskaudella 2023 – 2025. Sopimuskausi on voimassa 1.3.2023 – 28.2.2025.

Virastoeräneuvotteluissa SPALia edustaneet Hätäkeskusammattilaiset HALin pääluottamusmies Arto Pirttimaa ja SPALin työmarkkina-asiantuntija Mikko Laine kiittävät työnantajaa ja muita neuvotteluosapuolia hyvästä ja rakentavassa hengessä käydystä neuvotteluprosessista.

Valtion virka- ja työehtosopimuksen piirin kuuluvat SPALin jäsenistöstä hätäkeskusammattilaiset. Hätäkeskuksissa työskentelevät ovat Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALin jäseniä Hätäkeskusammattilaisten liitto HALin kautta. Valtion neuvotteluissa SPALin neuvottelujärjestönä on Pro.