Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Julkisen alan eläkevakuuttaja Kevan eläköitymisennusteen mukaan hyvinvointialueilta jää eläkkeelle keskimäärin joka kolmas työntekijä (32 %) seuraavien kymmenen vuoden aikana (2024 – 2033).

Ammattiryhmittäin tarkasteltuna Kevan ennuste kertoo, että palomiehistä ja sairaankuljetuksen ensihoitajista eläköityisi seuraavan kymmenen vuoden aikana lähes 20 prosenttia. Palomiehet ovat kahdeksanneksi suurin ammattiryhmä hyvinvointialueilla työskentelevistä henkilöstöryhmistä Kevan tilastossa.

Valtion eläkejärjestelmän mukaan vakuutetuista siirtyy eläkkeelle niin ikään kolmannes (33 %) nykyhenkilöstöstä seuraavien kymmenen vuoden aikana. Hätäkeskuspäivystäjistä eläköityy lähes 19 prosenttia kymmenen vuoden kuluessa.

Kevan eläköitymisennusteeseen on ensi kertaa koottu tiedot hyvinvointialueiden ammateista eläkkeelle siirtyvistä. Hyvinvointialueisiin on tarkastelussa luettu mukaan myös HUS-yhtymän ja Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala. Pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi 1.1.2023 kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille.

Ennuste mallintaa nykyisen henkilöstön eläköitymistä, eikä tulevaisuudessa työnsä aloittavia uusia työntekijöitä ole tämän takia otettu huomioon. Ennustamisen pohjalla ovat viime vuosien toteutuneet eläköitymiset ikärakenteen ja sen muutoksen, ammattiryhmät ja sukupuolen huomioon ottaen.

Lähde: Kevan 30.11.2023 julkaisema tiedote ja tilastot.