Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

SPALin jäsenyys Sosiaali- ja terveydenhoitoalan neuvottelujärjestö Sote ry:ssä päättyi 19. syyskuuta 2023. SPALissa katseet on käännetty eteenpäin ja pääsopijajärjestöneuvottelut ovat parhaillaan käynnissä. Tavoitteena on liittyä pääsopijajärjestöön mahdollisimman pian.

SPAL pitää ydintehtävänsä mukaisesti huolta jäsentensä neuvottelu- ja sopimusoikeuksista. SPAL toimii ylimenokauden itsenäisenä ammattiliittona ja käy tulkinta- ja sopimusneuvottelut itsenäisesti.

Jäsenten työ- ja virkaehtosopimusetuihin ei tule heikennyksiä ylimenokauden aikana. SPALin jäsenet saavat samat edut kuin muidenkin ammattiliittojen jäsenet. SPAL, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja hyvinvointialueet on sidottu työ- ja virkaehtosopimuksiin, joita noudatetaan 1. toukokuuta 2025 saakka.

Siirtymäkauden aikana on tärkeää, että hyvinvointialueilla kunnioitetaan välittömän neuvottelemisen periaatetta ja noudatetaan työ- ja virkaehtosopimusten määräyksiä. On kaikkien etu, että henkilöstön yhteistoimintaedustajat ja hyvinvointialueiden työnantajaedustajat neuvottelevat ja sopivat työsuhdeasioista sekä ylläpitävät hyvää vuoropuhelua.