Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hallitus esittää pelastustoimen, Pelastusopiston ja Hätäkeskuslaitoksen toimintamenoihin yhteensä 105 miljoonaa euroa, kerrotaan Sisäministeriön tänään julkaisemassa tiedotteessa.

Tavoitteena on varmistaa Hätäkeskuslaitoksen resurssit ja kehittää sen toimintaa. Pelastajakoulutuksen määrän lisäämiseksi ehdotetaan 3,5 miljoonan euron lisäystä, joka jakaantuu Kuopiossa toimivan Pelastusopiston sekä Helsingin pelastuskoulun kesken. Alustava arvio Helsingin pelastuskoulutuksen osuudeksi on ollut 1 miljoona euroa. Arvio täsmentyy seuraavissa budjettiprosessin vaiheissa.

– Laadukkaiden pelastustoimen palveluiden turvaaminen koko maassa edellyttää riittävää määrää pelastajia. Hallitus on sitoutunut selvittämään ja toteuttamaan tarvittavat toimet pelastajapulan korjaamiseksi. Alan vetovoimaisuudesta huolehditaan antamalla pelastajakoulutusta jatkossakin kahdella paikkakunnalla: Kuopiossa ja Helsingissä, toteaa sisäministeri Mari Rantanen tiedotteessa.

Väestönsuojelun vahvistamiseksi väestönsuojelun ¬varautumista koskeva sääntely uudistetaan ja väestönsuojelutyön organisointia kehitetään.

Kehyskauden keskeisimmät uudet päätökset ja muutokset pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan osalta:

  • Pelastajakoulutettavien määrää nostetaan siten, että vuoteen 2032 mennessä koulutetaan yhteensä 1 000 pelastajaa lisää. Koulutusmäärien nostaminen jakautuu Kuopion Pelastusopiston ja Helsingin pelastuskoulun kesken. 
  • Pelastuskoulutuksen järjestämiseen esitetään 4,4 miljoonaa euroa vuosille 2025 ja 2026 sekä 5,5 miljoonaa euroa vuodelle 2027. Lopullinen rahoituksen jakautuminen toimijoiden kesken täsmentyy tehtävien selvitysten jälkeen. 
  • Hätäkeskustietojärjestelmän tallenninjärjestelmä uudistetaan.

Lähde: Sisäministeriön tiedote 9.10.2023