Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Syyskuussa toteutetussa jäsenkyselyssä SPAL selvitti jäsenten kokemuksia liiton toiminnasta, jäsenpalveluista ja -eduista sekä edunvalvonnasta ja viestinnästä.

Suurin osa vastaajista (71 %) suosittelisi SPALin jäsenyyttä myös muille. Jäsenyyden suositteluprosentti oli yhtä korkea kuin edellisessä jäsenkyselyssä vuonna 2021.

Jäsenistä 68 prosenttia arvioi liiton edunvalvonnan erittäin hyväksi tai hyväksi. Jäsenasioinnin arvioi erittäin hyväksi tai hyväksi 73 prosenttia jäsenistä. Vastaajista 74 prosenttia arvioi liiton viestinnän erittäin hyväksi tai hyväksi.

Jäsenet nostivat SPALin suurimmiksi vahvuuksiksi ammattitaidon (86 %), tärkeyden oman ammattikunnan edunvalvojana (83 %) sekä luotettavuuden (78 %).

Avointen vastausten määrä kyselyssä oli suuri. Jäsenet antoivat 120 avointa palautetta liiton ja paikallisten jäsenyhdistysten toiminnasta. Kyselyssä SPAL sai noin 200 ehdotusta toiminnan kehittämisen tueksi. Jäsenet toivoivat erityisesti jäsenetuihin ja jäsenpalvelujen kehittämiseen lisää panostuksia.

Kyselyyn vastasi 594 jäsentä. Suurin vastaajaryhmä olivat palomiehet (26 %). Toiseksi eniten vastauksia saatiin ensihoitajajäseniltä (22 %) ja kolmanneksi eniten palomies-ensihoitajilta (10 %). Neljänneksi suurin vastaajaryhmä oli hätäkeskuspäivystäjät.

Ahkerimmin kyselyyn vastattiin Pirkanmaalta. Toiseksi eniten vastaajia oli Lapista ja Pohjois-Savosta. Kolmanneksi eniten kyselyyn vastattiin Helsingistä. 

Edellinen SPALin jäsenkysely toteutettiin helmikuussa 2021.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin kolme 100 euron arvoista lahjakorttia. Arvonta suosi seuraavia jäseniä:

Eija Aarrekorpi

Ville Karppinen

Antti Törmänen

Palkinnot on toimitettu voittajille. Voittajat ovat antaneet luvan nimensä julkaisuun.

Onnittelut voittajille ja kiitokset kyselyyn vastanneille!