Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Työtuomioistuin antoi elokuun lopulla kaksi päätöstä, jotka liittyivät pelastustoimen ja ensihoidon työaikoja koskeviin poikkeuslupiin.

Prosessi käynnistyi, kun aluehallintovirasto (avi) lisäsi lupaehtoon määräyksen siitä, että säännöllisen työajan kasvattaminen edellyttää paikallista sopimista. Työneuvosto katsoi, ettei lupaehto ollut asianmukainen ja palautti luvat uudelleen käsiteltäväksi.

Nyt työtuomiostuin kumosi työneuvoston päätökset. Sen mukaan työsuojeluviranomaisella eli avilla on laaja mahdollisuus asettaa lupaehtoja turvatakseen työntekijöiden työaikasuojelu.

Työtuomioistuimen ratkaisu tarkoittaa, että poikkeuslupien viikoittainen työaika ei ole automaattisesti 42 tuntia, jos tällaisesta työajasta ei paikallisesti sovita henkilöstön ja työnantajan kesken.

– Ratkaisu vaikuttaa uusien työajan poikkeuslupahakemusten valmisteluun hyvinvointialueilla vielä tämän syksyn aikana. SPAL tukee jäsenyhdistysten paikallista neuvottelutoimintaa, edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola SPALista toteaa.