Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Työtuomioistuin on antanut välituomion kahden SPALin jäsenen varallaolokanteesta Pohjois-Savon pelastuslaitoksen alueelta. Työtuomioistuin vahvisti välituomiossaan pelastusalan ammattilaisten vuosina 2013–2020 tekemän yksikönjohtajan varallaolon kokonaisuudessaan työajaksi.

Työtuomioistuin katsoi, että eräillä Pohjois-Savon pelastuslaitoksen paloasemilla varallaoloa suorittaneiden yksikönjohtajien oli hälytyksen tultua ehdittävä paloasemalle siten, että paloauto pääsi lähtemään hälytykselle noin viidessä minuutissa hälytyksestä. Työtuomioistuimen mukaan tällaisessa valmiudessa oleminen rajoittaa varallaolijan vapaa-ajan käyttöä merkittävästi ja tulee siten lukea kokonaisuudessaan työajaksi.

SPALin jäsenille mahdollisesti maksettavat palkkasaatavat ratkaistaan työtuomioistuimen jatkoistunnossa. Sote ry vaatii takautuvasti yhteensä noin puolen miljoonan euron palkkasaatavia näille kahdelle jäsenelle. Kanteessa vastaajina olivat Kuopion kaupunki sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT.

Pelastushenkilöstön varallaoloa koskeva kanneprosessi on kokonaisuudessaan kestänyt yli kymmenen vuotta. Korkein oikeus ratkaisi SPALin Varsinais-Suomessa asuvan jäsenen kanteen tämän hyväksi vuonna 2015. Tämän jälkeen SPAL kartoitti jäsentensä halukkuutta varallaolon palkkasaatavien vaatimuksille.

SPAL esitti työnantajille palkkasaatavien sopimista, mutta kaupungit eivät olleet tähän halukkaita, joten liitto vei jäsentensä vaatimukset työtuomioistuimen käsiteltäväksi.