Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja alan pääsopijajärjestöt, Julkisen alan unioni JAU, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry hyväksyivät kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksiin 2022–2025 liittyvän neuvotteluratkaisun niin sanotusta perälautatarkastelusta 7. maaliskuuta.

Hyvinvointialueille syntyi uusi työehtosopimus Hyvinvointialan yleinen virka- ja työehtosopimus (HYVTES). Hyvinvointialueiden yleinen virka- ja työehtosopimus HYVTES on voimassa 1.3.2023 – 30.4.2025.

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALin liittohallitus kokoontui 9. maaliskuuta käsittelemään neuvotteluratkaisua ja SPALin pelastustoimessa työskentelevään jäsenistöön sovellettavaa, HYVTES:n teknisen alan liitteen sisältöä.

Hyvinvointialueiden työntekijöille palkankorotusten lisäksi kertapalkkio

Vuosien 2023 ja 2024 palkankorotuksiin sisällytettiin ns. perälauta kunta-alan erillissopimuksessa vuonna 2022. Sen johdosta kunta- ja hyvinvointialan palkat nousevat vuosina 2023 ja 2024 aiemmin sovitusta.

Ratkaisun taustalla on pääsopijajärjestöjen JUKOn ja JAUn sekä KT:n viime vuonna neuvottelema perälauta, jonka mukaan verrokkialojen sopimusten 1,9 % ylittyvät korotukset huomioidaan kuntien ja hyvinvointialueiden vuosien 2023 ja 2024 sopimuskorotuksissa.

Vuonna 2023 palkkoja korotetaan kaikkiaan 4,1%, ja sen lisäksi työntekijöille maksetaan kesäkuun lopussa 2023 467 euron suuruinen kertapalkkio. Vuonna 2024 korotus on yhteensä 4,0%.

– Palkankorotuksiin voimme yleisellä tasolla olla tyytyväisiä, sillä kyseessä on kohtuullisen suuri korotus hyvinvointialalla työskenteleville jäsenillemme, järjestön johtaja Kim Nikula sanoo.

Sopimuskorotukset 2023

  • 1.6. yleiskorotus 2,2 % (1,5%+0,7%) (myös henkilökohtainen lisä ja erillislisä)
  • 1.6. paikallinen järjestelyerä 0,4% (ellei yksimielisyyttä, TA päättää)
  • 1.6. paikallinen järjestelyerä 0,3% (ellei yksimielisyyttä, puolet yleiskorotuksena)
  • 1.6. palkkaohjelma 1.2%
  • 30.6.2023 kertaerä 467 €

Sopimuskorotukset 2024

  • 1.6. yleiskorotus 2,27% (1,5% + 0,77%) (myös henkilökohtainen lisä ja erillislisä)
  • 1.6. paikallinen järjestelyerä 0,4% (ellei yksimielisyyttä, TA päättää)
  • 1.6. paikallinen järjestelyerä 0,33% (ellei yksimielisyyttä, puolet yleiskorotuksena)
  • palkkaohjelma 1,0% ( 1.2.2024 0,4% ja 1.6.2024 0,6%)

Henkilöstön yhdenvertaisen ja tasapuolisen kohtelun vuoksi sopimuskorotuksia sovelletaan kaikkiin hyvinvointialan työntekijöihin.

Lisätietoja: järjestön johtaja Kim Nikula ja edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola, SPAL

Infoboksi:

Hyvinvointialan yleinen virka- ja työehtosopimus (HYVTES). Sopimuskausi 1.3.2023–30.4.2025.

Hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän teknisen alan työntekijöiden ja viranhaltijoiden palvelussuhteen ehdot määräytyvät teknisen liitteen (7) mukaan, minkä lisäksi sovelletaan hyvinvointialan yleistä virka- ja työehtosopimusta (HYVTES).

Sopimusneuvottelujen osapuolina ovat Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT sekä pääsopijajärjestöt JAU, JUKO ja Sote ry.

SPALin jäseniä on Hyvinvointialan yleinen virka- ja työehtosopimus (HYVTES) ja Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTEn piirissä. SPAL kuuluu pääsopijajärjestö SOTE ry:n, jossa SPAL vastaa teknisen alan neuvotteluista.

SPALin jäsenistöä työskentelee hyvinvointialueilla pelastuslaitoksissa ja ensihoitopalveluissa sekä valtiolla hätäkeskuksissa.