Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vuonna 2022 pelastustoimella oli Suomessa noin 100 700 hälytystehtävää, joista kiireellisiä tehtäviä oli reilut 66 000. Vuorokaudessa tehtäviä oli viime vuonna keskimäärin 276. Tehtäviä oli kokonaisuudessaan hieman vähemmän kuin aiempina vuosina. Vuosina 2018–2020 pelastustoimella oli keskimäärin 107 000 hälytystehtävää vuodessa.

Hälytystehtävien jakauma kuvaa hyvin pelastustoimen monipuolista työnkuvaa. Viime vuoden hälytystehtävistä 11 856 oli tulipaloja eli vain reilut kymmenen prosenttia kokonaismäärästä. Hälytystehtävien yleisin tehtävälaji oli tarkastus- ja varmistustehtävä, joita oli 30 911, ja toiseksi yleisin ensivastetehtävät, joita kirjattiin 16 904. Liikenneonnettomuuksia hälytystehtävistä oli 16 210.

Vuonna 2022 pelastustoimen ensimmäinen yksikkö saapui kohteeseen keskimäärin yhdeksän minuuttia ja 19 sekuntia hälytyksen saamisesta.

Pelastustoimen tilastoihin voi tutustua kaikille avoimessa Pronto-järjestelmässä.

Lähde: sisäministeriö