Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Palomiespula heijastuu selvästi ylitöiden määrään pelastuslaitoksilla. SPAL teetti kyselyn palomiespulan vaikutuksista, ja 56 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että vuoden 2022 aikana pelastuslaitos on teettänyt paljon enemmän kuin aikaisempina vuosina. Reilu kolmannes kertoi, että ylitöitä on ollut jonkin verran enemmän.

Pelastustoimessa ylitöitä on tarjolla runsaasti, mutta tekijöitä on vaikea saada. Lähes kaksi kolmasosaa vastaajista kertoo, että ylityökutsuja tulee useamman kerran viikossa. Työajan poikkeuslupaan sisältyy lähes kaikilla pelastuslaitoksilla kymmenen ylityövuoron kiintiö. Määrän rajaaminen vaikuttaa siihen, että vuorokautta lyhyempiin ylityövuoroihin on vaikea löytää tekijöitä.

Työntekijät väsyvät kovan työkuorman ja henkilöstöpulan vuoksi. Kyselyyn vastanneet jäsenyhdistysten puheenjohtajat ja luottamusmiehet ovat huolissaan henkilöstön jaksamisesta.

– Tällä tahdilla henkilöstö poltetaan loppuun, koska ajoittain mennään alle palvelutason, eräs vastaajista kommentoi.

Pelastuslaitosten hälytysrahakäytännöt koetaan myös epäoikeudenmukaisiksi. Yksi vastaajista kertoo, että heidän työnantajansa muulla henkilöstöllä hälytysraha on 80 euroa, mutta pelastustoimessa 25 euroa. Aiemmin raha oli vielä pienempi, vain 7,61 euroa.

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL edellyttää pelastuslaitoksilta parempaa johtamista ja työturvallisuuteen panostamista. Palomiespulaan ei ole yksioikoista ratkaisua, mutta pelastuslaitokset voivat osaltaan vaikuttaa työhyvinvointiin sekä henkilöstön pitovoiman parantamiseen.

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL selvitti syksyllä 2022 jäsenyhdistyksiltään palomiespulan vaikutuksia työhön. Kysely lähetettiin kaikille SPALin pelastustoimen jäsenyhdistyksille, joita on 22. Vastauksia saatiin 20 jäsenyhdistyksestä.