Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

SPALin jäsenyhdistyksen Satakunnan ensihoitajat ry:n aloitteesta käydyissä paikallisneuvotteluissa on saatu ratkaisu. Yhdistys vaati Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymää muuttamaan työaikamuodon jaksotyöstä yleistyöajaksi ja korvaamaan takautuvasti virheellisen työaikamuodon perusteella kertyneitä ylityösaatavia. Korvausten yhteismäärä on 1,6 miljoonaa euroa.

– Olemme tehneet pitkään töitä, jotta työaikamuoto korjataan. Moni ei uskonut, että asia menisi läpi. Tämä on iso onnistuminen meille, sanoo SPALin jäsenyhdistyksen Satakunnan ensihoitajat ry:n luottamusmies Marko Pentinmäki.

KVTES:n ja SOTE-sopimuksen mukaan jaksotyöaikaa koskevia määräyksiä voidaan soveltaa vain 31.12.2019 saakka voimassa olleen työaikalain (605/1996) 7 §:ssä mainituissa töissä ja toimintayksiköissä. Voimassa olevien sopimusten mukaan ensihoitajiin ja kenttäjohtajiin ei voida soveltaa jaksotyötä, koska heidän potilaan hoitamiseen keskittyvät tehtävät sijoittuvat pääasiallisesti sairaalarakennuksen ulkopuolelle.

Kuntayhtymä maksaa ensihoitajille ja kenttäjohtajille takautuvat ylityösaatavat korkoineen 21.1.2019–14.8.2022 tehdyistä työvuoroista.

Lisätietoja:
luottamusmies Marko Pentinmäki, puh. 044 285 2865
puheenjohtaja Emma Aro, puh. 044 368 6686