Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL on antanut lausuntonsa luonnoksesta pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutusuudistuksesta.

Esityksessään pelastustoimen tutkintokoulutuksen tasoista Pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutuksen kehittämishankkeen työryhmä päätyi pelastustoimen osalta kahteen vaihtoehtoon ja hätäkeskustoiminnan osalta yhteen.

Pelastustoimen koulutusjärjestelmän vaihtoehdossa 1 perustutkinto olisi AMK-tutkinto (osaamisen kansallisen viitekehyksen taso 6) ja vaihtoehdossa 2 erikoisammattitutkintotasoinen (osaamisen kansallisen viitekehyksen taso 5).

SPAL kannattaa koulutusjärjestelmän uudistamista vaihtoehdon 1 mukaisesti, sillä AMK-tutkinto antaisi valmiudet toimia monipuolisesti alan asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä. Pelastusalan AMK-tutkinto olisi samalla viitekehyksen tasolla esimerkiksi poliisin ja ensihoitajan AMK-tutkintojen kanssa.

– SPAL pitää tärkeänä, että pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutusjärjestelmä vastaa myös tulevaisuudessa toimintaympäristön ja työelämän tarpeita sekä suorituskykyvaatimuksia, SPALin johtaja Kim Nikula sanoo.

Hätäkeskuskoulutuksen uudistuksen osata SPAL kannattaa työryhmän esittämää mallia, jossa hätäkeskuspäivystäjätutkinto olisi jatkossakin osaamisen viitekehyksen tasolla 4 ja ylipäivystäjän sekä vuoromestarin jatkokoulutus olisi viitekehyksen tasolla 5.

Koulutusuudistus käynnistettiin, koska alalla tunnistettiin tarve laajemmalle tietopohjalle. SPAL on ollut mukana Pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutuksen kehittämishankkeen työryhmässä. SPALin sisäministeriölle antama lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan Lausunnot-sivullat.