Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hätäkeskusammattilaiset HALin viestintävastaava ja varaluottamusmies Patrick Tiainen ja hätäkeskuspäivystäjä Margareta Ådjers-Laakso palkittiin Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöjuhlassa keväällä julkaistun Avun ensimmäinen lenkki -kirjan toimittamisesta. Hätäkeskuslaitoksen kehityksestä ja Ådjers-Laakson pitkästä hätäkeskuspäivystäjän urasta kertova kirja on Hätäkeskuslaitoksen vuoden viestintäteko 2022.

– Itse ajattelen niin, että työtäni ei ole Erican käyttäminen vaan ihmisen kohtaaminen hädässä. Puhelun aikana ja jälkeen tapahtuu paljon asioita, joista suuri yleisö ei tiedä. Kirjan kautta avaamme tätä puolta hätäkeskuksista, Tiainen kertoi Pelastusalan ammattilaisen haastattelussa huhtikuussa.

Viestintä on monin tavoin lähellä Patrick Tiaisen sydäntä, ja palkinto lämmittää nuoren ammattilaisen mieltä.

– Palkinto korostaa viestinnän merkitystä osana kokonaisturvallisuutta, ja on hieno tunnustus omalla ajalla tehdystä työstä. Kirjassa ääneen pääsevät hätäkeskuspäivystäjien lisäksi myös yhteistyöviranomaiset – tämä on ollut sydämen asia. Erityisesti kansalaisviestinnän kannalta on tärkeää viestiä yhdessä, mutta se on myös keino lisätä yhteistyöviranomaisten keskinäistä vuorovaikutusta ja ymmärrystä eri tahojen toiminnasta, Tiainen muistuttaa.

Hätäkeskuslaitos palkitsi vuoden viestintäteon nyt ensimmäistä kertaa. Avun ensimmäinen lenkki -kirjan tekijöiden lisäksi palkinnon sai johtokeskuspäivystäjä Stefan Thessman, joka on oman työnsä ohella tukenut virastoa ja sen viestintää ruotsinkielisissä käännöksissä.

Kuvassa Hätäkeskuslaitoksen vuoden viestintäteko -palkinnon saajat Margareta Ådjers-Laakso ja Patrick Tiainen.
Kuva: Hätäkeskuslaitos