Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL on huolissaan pelastusalan vetovoimasta ja alaan liittyvistä mielikuvista. Jatkuva resurssi- ja palomiespula sekä heikko palkkakehitys ei luo alasta houkuttelevaa kuvaa.

Yhteiskunnan turvallisuus on taattava myös tulevaisuudessa. On pidettävä huolta siitä, että operatiivisen ammattihenkilöstön määrää ei vähennetä. Palkkakehityksen on vastattava työn vaativuutta ja henkilöstön hyvinvointi sekä turvallisuus on turvattava riittävin resurssein.

Näiden asioiden ajamiseksi SPAL tekee aktiivista työtä.

Pelastusalan työnantajien ja toimijoiden yhteinen tehtävä on vahvistaa alan veto- ja pitovoimaa, jotta pelastusala olisi houkuttava vaihtoehto nuorille. Alaa on myös tuotava enemmän esille nuorten suosimissa medioissa, jotta pelastusala nousee yhdeksi uravaihtoehdoksi muiden joukossa.

Kyselytutkimus: ohjausta uravalintaan tehostettava

Ammattiliittojen keskusjärjestö STTK:n teettämä kyselytutkimus osoitti, että suomalaisnuoret ovat melko tyytyväisiä omiin uravalintoihinsa ja opiskeluihin. Ohjausta uravalintaan on silti tehostettava, sillä se näyttäisi olevan suurin este omaan toiveammattiin päätymiselle.

– Myönteistä on, että iso enemmistö on tyytyväinen alaan, johon on kouluttautumassa. Merkittävin syy siihen, miksi ei olla kouluttautumassa toiveammattiin, on epätietoisuus siitä, mikä se voisi olla, STTK-Opiskelijoiden puheenjohtaja Markus Wright sanoo.

Kyselyn perusteella yhä useampi nuori on toiveammatissaan: vuonna 2022 peräti 31 prosenttia vastaajista, kun vuonna 2020 nuorista 22 prosenttia ilmoitti olevansa toiveammatissaan ja vuonna 2021 vain 16,6 prosenttia.

STTK:n teettämään kyselytutkimukseen vastasi yli 2 000 nuorta eri puolilta Suomea elokuussa 2022.

Kuva: Mikko Vähäniitty