Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

SOTE ry:n hoitajajärjestöt ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT hyväksyivät valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen.

Sote-erillissopimusta sovelletaan SPALin jäsenistöstä päätoimisiin ensihoitajiin. Sote-sopimuksessa sovittiin palkkaratkaisun lisäksi 600 euron kertapalkkiosta, joka maksetaan muun muassa tehohoidon henkilöstölle ja päätoimisille ensihoitajille.

–On tärkeää, että KT ja hoitajajärjestöt pääsivät neuvottelutulokseen vaikeassa sopimuskiistassa. Työnantajilta olisi oikeudenmukainen kädenojennus, jos kertapalkkio maksettaisiin myös Kunta-alan teknisen sopimuksen palomies-ensihoitajille, jotka ovat niin ikään työskennelleet haastavissa erityisolosuhteissa valmiuslain aikana, järjestön johtaja Kim Nikula esittää.

Tehyn ja Superin sekä KT:n neuvottelut eivät koskeneet Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimusta (Teknisten sopimus).

Kunta-alan erillissopimus toi kaikille kunta-alan työntekijöille ja viranhaltijoille kahden prosentin yleiskorotuksen kesäkuussa 2022 ja syksyllä noin puolen prosentin järjestelyerän. Vuosina 2022–2024 palkankorotustaso noudattaa yleistä linjaa, joka perustuu vientialojen palkankorotusten keskiarvoon tai on vähintään 1,9 prosenttia. Tämän lisäksi on tulossa viisivuotinen palkkaohjelma, joka alkaa vuonna 2023 ja nostaisi palkkoja yhteensä 5,0 prosenttia yli yleisen linjan.

Näin sopimusneuvottelut etenivät vuoden 2022 aikana:

  • Kunta-alan virka- ja työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät helmikuussa.
  • Työministeri Haataisen asettama sovittelulautakunta antoi sovintoehdotuksen kunta-alan virka- ja työehtosopimuskiistaan toukokuussa. Sovintoehdotus koski mm. Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES) sekä Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimusta (Teknisten sopimus).
  • Kunta-alalla päästiin kesäkuussa osittaiseen ratkaisuun, kun KT sekä neuvottelujärjestöt JUKO ja JAU hyväksyivät sovittelulautakunnan esityksen kunta-alan virka- ja työehdoiksi.
  • SPALin liittohallitus hyväksyi ehdotuksen, mutta neuvottelujärjestö Sote ry:stä Tehy ja Super hylkäsivät sen.
  • SPAL kuuluu neuvottelujärjestö Sote ry:hyn, joten SPAL on sidottu Sote ry:n enemmistöpäätöksiin.
  • Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT neuvottelivat kunta-alan liittymispöytäkirjasta kesä-syyskuussa.
  • SOTE ry ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT hyväksyivät valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen sote-sopimukseksi lokakuun alussa. Teknisten sopimuksesta ei neuvoteltu.
  • Sovintoehdotuksen hyväksyminen päätti SPALin ja KT:n keskinäiset erillisneuvottelut.

Tutustu sovintoehdotukseen.

SPALin jäseniä on Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS:n ja Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTEn piirissä. Sote-neuvottelujärjestössä SPAL vastaa Teknisten sopimuksen neuvotteluista.