Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hallituksen tavoitteena on koulutusmäärien kasvattaminen vuodesta 2024 alkaen.

Hallitus esittää valtion ensi vuoden talousarvioon Pelastusopistolle 680 000 euroa pelastajien koulutusmäärien lisäämisen suunnitteluun ja varustehankintoihin. Sisäministeri Krista Mikkosen mukaan rahoituksella hallitus haluaa varmistaa, että opisto on valmis koulutusmäärien nostamiseen vuodesta 2024 alkaen. Nykyisellä koulutusmäärillä Pelastusopistosta ei valmistu riittävästi pelastajia pelastuslaitosten tarpeisiin.

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL on esittänyt Pelastusopiston ja Helsingin pelastuskoulun oppilasmäärien kaksinkertaistamista nykyisestä. Vuoteen 2030 mennessä on koulutettava vähintään 2 500 palomiestä. Palomiespulan taustalla on muun muassa pelastustoimen toimintavalmiuden nostaminen lakisääteiselle tasolle ja pelastushenkilöstön varallaoloa korvaavat ratkaisut.

Valtion ensi vuoden talousarvioesitystä käsittelee seuraavaksi eduskunta ja valtiovarainvaliokunta jaostoineen. Kansanedustajilla on mahdollisuus antaa talousarvioaloitteita.