Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Elokuun alussa voimaan tullut perhevapaauudistus antaa ensimmäistä kertaa yhtä suuren vanhempainvapaakiintiön molemmille vanhemmille.

Kaikkien lasten vanhemmilla, jotka ovat lapsen huoltajia, on päivärahoihin yhtäläinen oikeus riippumatta vanhemman sukupuolesta, tai siitä onko biologinen vai adoptiovanhempi tai onko lähi- vai etävanhempi.

Uudistuksen tavoitteena on helpottaa työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä vaikuttaa hoivavastuun ja vanhemmuuden tasaisempaan jakautumiseen sukupuolten välillä.

Uudet vanhempainvapaat koskevat pääsääntöisesti lapsia, joiden laskettu syntymäaika on 4.9.2022 tai sen jälkeen.

Molemmilla vanhemmilla käytettävissä 160 vanhempainraha-arkipäivää

Perhevapaauudistuksen jälkeen vanhempainpäivärahat ovat nimeltään raskausraha, erityisraskausraha ja vanhempainraha.

Jos lapsella on kaksi vanhempaa, vanhempainraha jakautuu tasan, eli molemmilla on käytettävissään 160 arkipäivää. Oman kiintiön päiviä voi luovuttaa enintään 63 arkipäivää toiselle vanhemmalle tai lasta hoitavalle henkilölle.

Jos vanhempia on yksi, vanhempi voi käyttää kaikki 320 arkipäivää, ja hän voi luovuttaa toiselle lasta hoitavalle henkilölle enintään 126 vanhempainrahapäivää.

– Lisäksi synnyttävä vanhempi on oikeutettu 40 raskausraha-arkipäivään. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin pois lukien arkipyhät, kertoo edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola SPALista.

Vanhemmat voivat pitää vapaata 18 arkipäivää samaan aikaan.

Vanhempainrahapäiviä voi käyttää haluaminaan ajankohtina siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta. Vapaat on pidettävä enintään neljässä, vähintään 12 arkipäivän pituisessa jaksossa.

Vapaiden palkallisuus sovittu virka- ja työehtosopimuksissa

Vanhempainpäivärahat maksaa Kela. Raskaus- ja vanhempainvapaiden palkallisuudesta on sovittu virka- ja työehtosopimuksissa.

Raskausvapaa on sekä kunta-alalla että valtiolla palkallinen koko 40 arkipäivän ajalta, ja tämä vapaa on pidettävä yhtenä jaksona.

Vanhempainvapaa on kunta-alalla palkallista molemmille vanhemmille 32 arkipäivän osalta — synnyttävän vanhemman on pidettävä vapaa yhdenjaksoisesti, ei-synnyttävä vanhempi voi jakaa vapaan kahteen osaan.

Valtiolla vanhempainvapaa on palkallista synnyttävälle vanhemmalle 32 arkipäivän osalta, ei-synnyttävälle 18 arkipäivän osalta.

Kunta-alalla raskausvapaan ja vanhempainvapaan palkkana maksetaan varsinainen palkka, valtiolla vastaava palkka kuin sairausloman ajalta.

– Työntekijän tulee osaltaan huolehtia siitä, että hakee Kelalta päivärahan ja siirtää sen työnantajalle, Jaakkola muistuttaa.