Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hovioikeus on antanut ratkaisun tapauksessa, jossa syyttäjä ja ensihoitaja vaativat teräaseeseen tarttuneelle henkilölle rangaistusta laittomasta uhkauksesta.

Tapauksessa ensihoitajat olivat herätelleet päihtynyttä henkilöä tämän asunnossa. Havahduttuaan henkilö tarttui välittömästi suurikokoiseen puukkoon ja nousi seisomaan. Ensihoitajat poistuivat asunnosta muutamassa sekunnissa ja hälyttivät poliisin turvaamaan tilannetta.

Asiaa ensin käsitelleen käräjäoikeuden mukaan on mahdollista, että syytetty erehtyi luulemaan tilannetta häneen kohdistettavaksi väkivallaksi, jota vastaan hänellä olisi oikeus puolustautua hätävarjeluna. Syyttäjä ja ensihoitaja olivat tyytymättömiä ratkaisuun ja valittivat hovioikeuteen.

Hovioikeus katsoi teon täyttävän laittoman uhkauksen tunnusmerkistön, mutta hyväksyi kuitenkin käräjäoikeuden perustelut hätävarjelusta. Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa, joten hovioikeuden päätös jäi voimaan.

SPAL tuki ensihoitajaa oikeudessa

Oikeudessa tuomio- ja korvausvaatimuksia esittänyt ensihoitaja oli SPALin jäsen ja hänen tukenaan oikeuskäsittelyn aikana oli SPALin palkkaama asianajaja. Ensihoitajalle ei syntynyt asiassa oikeudenkäyntikuluja, sillä ne korvasi SPALin vakuutus.

SPALin edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola pitää oikeuden päätöstä valitettavana.

– Tuomiossa annettiin iso merkitys vastaajan kotirauhalle. Pelastustehtävissä onkin noudatettava erityistä varovaisuutta mentäessä kotirauhan suojan piiriin kuuluviin tiloihin. Erityistä varovaisuutta on noudatettava myös, kun herätellään tiedotonta tai sammunutta potilasta.

Ensihoitaja koki tilanteen aidosti uhkaavana, sillä syytetty oli käsitellyt suurta teräasetta.

Tapahtunut toimii Jaakkolan mukaan esimerkkinä ensihoitotyön arkipäiväisestä vaarallisuudesta ja yllätyksellisyydestä. Ensihoitajat eivät voi valita työskentelyolosuhteitaan. Ensihoitotyössä kohdattu väkivalta on puhututtanut alalla ja SPALin jäsenpalaute vahvistaa ilmiön yleisyyden.

SPAL kannustaa jäseniä tekemään matalalla kynnyksellä rikosilmoituksia työssä kohdatusta väkivallasta tai sen uhkasta. Myös työturvallisuusilmoitusten tekeminen on tärkeää, jotta uhkatilanteet saadaan työpaikalla käsiteltyä ja tilastoitua.