Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hyvinvointialueiden rahoituslaskelmat on päivitetty kevään 2022 tiedoilla. Vuoden 2022 tasossa arvioituna sosiaali- ja terveydenhuollon siirtyvät nettokustannukset ovat noin 20,7 miljardia euroa ja pelastustoimen nettokustannukset noin 485 miljoonaa euroa eli yhteensä noin 21,2 miljardia euroa.

Päivitetyn laskelman pohjan muodostavat kunnilta siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kustannukset. Kustannukset pohjautuvat kuntien tilinpäätösarvioihin vuodelta 2021 ja talousarvioihin vuodelle 2022.

Laskelmat edelleen arvioita

Seuraava päivitys laskelmiin tehdään kesällä 2022, kun vuoden 2021 lopulliset tilinpäätökset valmistuvat. Kesän 2022 laskelman pohjalta määritellään siirtymätasaus vuoden 2023 rahoitukseen. Samalla laskelmat päivitetään hyväksyttyjen lakimuutosten mukaisiksi.

Hyvinvointialueiden rahoitus korjataan vielä jälkikäteen vuoden 2024 rahoituksessa, kun kuntien lopulliset vuoden 2022 tilinpäätöstietojen perusteella lasketut siirtyvät kustannukset ovat tiedossa.

Hallituksen esitysluonnos parhaillaan kuulemiskierroksella

Valtiovarainministeriö kuulee kuntia ja hyvinvointialueita sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen rahoituslainsäädäntöön ehdotettavista muutoksista huhtikuun 2022 aikana. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle toukokuun alussa.  Lue lisää hallituksen esitysluonnoksesta.

Lisätietoja: Valtiovarainministeriön 13.4. julkaisema tiedote