Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Neuvottelut kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksesta (TS) jatkuivat tällä viikolla. Neuvotteluissa käsiteltiin työaikaa koskevia asioita. Neuvottelut jatkuvat tänään perjantaina 25.2., sunnuntaina 27.2. ja ensi viikolla maanantaina 28.2.

Myös valtion neuvottelut jatkuivat tällä viikolla tiiviinä

Alkuviikon neuvotteluissa oli esillä lukuisa määrä sopimusasioita. Keskusteluja käytiin muun muassa työaika-asioista ja perhevapaauudistuksesta. Käsittelyssä oli mukana myös sopimuskauden pituuteen ja palkkaratkaisuun liittyviä kysymyksiä. Näiden kysymysten osalta neuvottelut tarkentuvat vasta loppuvaiheessa.

Seuraavat valtion neuvottelut on sovittu perjantaille 25.2., sunnuntaille 27.2. ja maanantaille 28.2.2022.

Nykyisen valtion virka- ja työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy maanantaina 28.2. Osapuolet edelleen tavoittelevat neuvottelutuloksen aikaansaamista sopimuskauden päättymiseen mennessä.  

Nykyiset sopimukset umpeutuvat helmikuun lopussa

Jos hyväksyttyä neuvotteluratkaisua ei synny helmikuun loppuun mennessä, sopimusaloilla vallitsee niin sanottu sopimukseton tila. Henkilöstölle ei tilanteesta synny käytännön välittömiä vaikutuksia, sillä edellisen virka- ja työehtosopimuksen ehdot pysyvät jälkivaikutuksen vuoksi voimassa. Myös paikalliset sopimukset ovat voimassa.

SPALin jäsenten sopimusalat

SPALin jäseniä on kunta-alalla ja valtiolla yhteensä neljän virka- ja työehtosopimuksen piirissä.

Neuvotteluosapuolet

  • Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS (Teknisten sopimus): pelastusalan ammattilaiset
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE: päätoimiset ensihoitajat
  • Kunta-alalla työskentelevien jäsenten palvelusuhteisiin liittyviä ehtoja on TS- ja SOTE-sopimuksien lisäksi Kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa KVTESissä
  • Valtion virka- ja työehtosopimus: hätäkeskusammattilaiset

Kunta-alan neuvotteluissa SPALin neuvottelujärjestönä on SOTE ry ja valtion neuvotteluissa Pro. SOTE ry:n sisällä TS-neuvotteluista vastaa SPAL.

Työnantajia kunta-alan neuvotteluissa edustaa Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT. Valtion neuvotteluita käy Valtion työmarkkinalaitos VTML.