Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Neuvottelut uusista kunta-alan ja valtion virka- ja työehtosopimuksista käynnistyvät toden teolla helmikuun puolivälin jälkeen. Nykyiset sopimukset päättyvät 28. helmikuuta.

Virallisesti neuvottelukierros käynnistyi tammikuun puolivälissä. Sopimuspöydissä on aikataulueroja – esimerkiksi kuntien teknisten henkilöstön sopimuksen (TS) varsinaiset neuvottelutapaamiset eivät ole vielä alkaneet. TS:n piirissä on muun muassa pelastusalan ammattilaisia.

Valtion sopimusneuvotteluissa osapuolet ovat kohdanneet viimeksi 7. helmikuuta ja 9. helmikuuta. Viimeisimmissä tapaamisissa on keskitytty palkansaajapuolen tavoitteiden läpikäymiseen, sopimuskauden pituuteen ja palkkaratkaisun rakenteeseen.

Jos hyväksyttyä neuvotteluratkaisua ei synny helmikuun loppuun mennessä, sopimusaloilla vallitsee niin sanottu sopimukseton tila. Henkilöstölle ei tilanteesta synny käytännön välittömiä vaikutuksia, sillä edellisen virka- ja työehtosopimuksen ehdot pysyvät jälkivaikutuksen vuoksi voimassa. Myös paikalliset sopimukset ovat voimassa.

SPALin liittohallitus päättää neuvottelutavoitteista

Tyypillisesti sopimusneuvotteluissa tärkeimmät työehtoasiat ovat koskeneet palkkaa ja työaikaa. Neuvottelukierroksilla on usein ollut esillä myös muita työolojen kehittämiseen liittyviä alakohtaisia kysymyksiä.

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL on valmistellut neuvottelukierroksen tavoitteita taustaryhmässä, jossa on jäsenyhdistysten edustajia.

Neuvottelutilanne ja SPALin tavoitteet ovat seuraavaksi käsittelyssä liittohallituksen kokouksessa 10. helmikuuta.

– Teknisten sopimuksen osalta varsinaiset neuvottelut alkavat 14. helmikuuta. Ensimmäisessä tapaamissa pääsopijajärjestöt esittelevät neuvottelutavoitteensa, SPALin edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola kertoo.


SPALin jäseniä on kunta-alalla ja valtiolla yhteensä neljän virka- ja työehtosopimuksen piirissä

  • Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS (Teknisten sopimus): pelastusalan ammattilaiset
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE: päätoimiset ensihoitajat
  • Kunta-alalla työskentelevien jäsenten palvelusuhteisiin liittyviä ehtoja on TS- ja SOTE-sopimuksien lisäksi Kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa KVTESissä
  • Valtion virka- ja työehtosopimus: hätäkeskusammattilaiset

Kunta-alan neuvotteluissa SPALin neuvottelujärjestönä on SOTE ry ja valtion neuvotteluissa Pro. SOTE ry:n sisällä TS-neuvotteluista vastaa SPAL.

Työnantajia kunta-alan neuvotteluissa edustaa Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT. Valtion neuvotteluita käy Valtion työmarkkinalaitos VTML.