Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Valtion virka- ja työehtosopimusneuvottelujen toisessa tapaamisessa 17. tammikuuta työntekijä- ja työnantajapuoli esittivät keskeiset sopimustavoitteensa.

Työntekijöitä edustavat pääsopijajärjestöt tavoittelevat neuvotteluissa muun muassa

  • jäsenten ostovoimaa parantavaa yleiskorotuspainotteista palkkaratkaisua,
  • parannuksia työaikamääräyksiin,
  • palkkausjärjestelmien kehittämistä,
  • tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistä sekä
  • työhyvinvoinnin parantamista (mm. palkallisten perhevapaiden pidentämistä).

Seuraavassa tapaamisessa 24. tammikuuta osapuolet käsittelevät yksityiskohtaisemmin osapuolten tavoitteita.

Nykyinen virka- ja työehtosopimus päättyy 28. helmikuuta. SPALin hätäkeskuksissa työskentelevien jäsenten, jotka kuuluvat Hätäkeskusammattilaisten liitto HALiin, neuvottelujärjestönä toimii Pro. Valtiota neuvotteluissa edustaa Valtion työmarkkinalaitos.