Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Neuvottelut uusista virka- ja työehtosopimuksista eli niin sanottu liittokierros käydään alkuvuoden aikana. Sekä kunta-alan että valtion nykyiset sopimuskaudet päättyvät 28. helmikuuta.

Kunta-alan neuvotteluiden pääsopijajärjestöt tapasivat 11. tammikuuta. SPALin jäsenten virka- ja työehtoja koskevien neuvottelutapaamisten odotetaan käynnistyvän varsinaisesti helmikuussa. Tiivein neuvottelujakso on tyypillisesti edessä viimeisillä viikoilla ennen sopimusten umpeutumista.

Valtion pääsopijajärjestöjen ensimmäinen tapaaminen oli 12. tammikuuta. Tapaamisessa muun muassa käytiin läpi neuvottelukierroksen yleisiä näkymiä ja käytäntöjä. Neuvotteluja käydään ensi viikosta alkaen vähintään viikoittain.

SPALin neuvottelutavoitteita viimeistellään muun muassa liittohallituksen seminaarissa tammi–helmikuun vaihteessa sekä neuvottelujen taustaryhmässä, jossa on SPALin jäsenyhdistysten edustajia.

Erityisesti kunta-alalla on odotettavissa vaikeat neuvottelut, arvioi SPALin edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola.

”Palkkaneuvottelujen osalta vaikeuskerrointa lisää se, ettei avoimen sektorin tähän mennessä saavutetuista sopimusratkaisuista ole löydettävissä selkeää palkankorotusten päänavauslinjaa”, Jaakkola sanoo.

SPALin jäseniä on neljän virka- ja työehtosopimuksen piirissä:

  • Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS (Teknisten sopimus): pelastusalan ammattilaiset
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE: päätoimiset ensihoitajat
  • Kunta-alalla työskentelevien jäsenten palvelusuhteisiin liittyviä ehtoja on TS- ja SOTE-sopimuksien lisäksi Kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa KVTESissä
  • Valtion virka- ja työehtosopimus: hätäkeskusammattilaiset

Kunta-alan neuvotteluissa SPALin neuvottelujärjestönä on SOTE ry ja valtion neuvotteluissa Pro. SOTE ry:n sisällä TS-neuvotteluista vastaa suoraan SPAL.

Työnantajia kunta-alan neuvotteluissa edustaa Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT. Valtion neuvotteluita käy Valtion työmarkkinalaitos VTML.