Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hallitus esittää eduskunnan hyväksyttäväksi tartuntatautilain väliaikaista muutosta, jonka nojalla sosiaali- ja terveyshuollon työntekijöiltä edellytetään rokotuksen tai sairastetun taudin antamaa suojaa koronatautia vastaan.

SPALin jäsenten osalta lakiesitys koskee ensihoitopalveluihin osallistuvia jäseniä, käytännössä esimerkiksi päätoimisia ensihoitajia ja ensihoitotehtäviin osallistuvia palomiehiä. Esitys koskee sekä työsopimussuhteisia että viranhaltijoita.

Hallituksen esityksen tavoitteena on suojata erityisesti koronan vakaville seurauksille alttiiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja käyttävien asiakkaiden ja potilaiden henkeä ja terveyttä. Säännöksen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian ja se olisi voimassa vuoden 2022 loppuun saakka.

Rokotesuoja tai sairastettu koronatauti

Lakiesityksen mukaan työnantajan olisi huolehdittava siitä, että tehtävissä, joissa ollaan lähikontaktissa koronan vakaville seurauksille alttiiden asiakkaiden ja potilaiden kanssa, saisi vain erityisestä syystä käyttää työntekijöitä, jolla ei ole esityksen edellyttämää suojaa koronatautia vastaan. Esityksen perustelujen mukaan ensihoitotehtävät ovat tällaisia tehtäviä.

Lain edellyttämä suoja koronatautia vastaan tarkoittaa rokotussuojaa tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastettua koronatautia.

Henkilö, joka ei lääketieteellisistä syistä voisi ottaa rokotetta, voisi osoittaa suojan koronatestin negatiivisella tuloksella. Testi on tehtävä enintään 72 tuntia ennen työvuoroon saapumista, ja testin maksaa työnantaja.

Työantajalla ei olisi palkanmaksuvelvollisuutta

Työnantajalla on lakiesityksen nojalla oikeus saada tieto työntekijän ja viranhaltijan koronarokotuksesta ja sairastettua koronatautia koskevista terveystiedoista. Työnantajan on hankittava tiedot työntekijältä tai viranhaltijalta itseltään. Mikäli työntekijä tai viranhaltija kieltäytyisi antamasta tietoa, olisi työnantajan katsottava, ettei hänellä olisi laissa vaadittavaa suojaa.

Mikäli rokotusta tai negatiivista testitulosta ei ole, olisi työnantajan ensisijaisesti tarjottava muuta työtä. Jos muuta työtä ei ole tarjolla tai työntekijä ei suostu sitä vastaanottamaan, työnantajalla ei olisi palkanmaksuvelvollisuutta työnteon estymisen ajalta. Työnantajalla ei kuitenkaan ole irtisanomisoikeutta, vaikka työntekijällä tai viranhaltijalla ei olisi rokotuksia tai sairastetun taudin antamaa suojaa.

Ensivastetehtävien osalta oikeudellinen tilanne epäselvä

Hallituksen esitys ei koske suoraan palomiehiä. Oikeudellisesti tilanne on epäselvä silloin, kun palomies osallistuu ensivastetehtäviin. Terveydenhuoltolain mukaan ensivastetoiminta on osa ensihoitopalvelua, jos sairaanhoitopiiri näin päättää.

– Ensivastetehtäviin saattaa liittyä lakiesityksen mukainen lähikontaktin aiheuttama tartuntariski, jolloin ensivastetehtävissä voisi käyttää vain rokotettuja tai taudin sairastaneita henkilöitä. Viime kädessä asian ratkaisee sairaanhoitopiiri tai kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri, edunvalvontajohtaja Pasi Jaakkola SPALista toteaa.

– Jos ensivastetehtävät katsotaan lakiesityksen mukaiseksi tartuntariskin aiheuttavaksi tehtäväksi, tulee näihin tehtäviin osallistuville tarjota aina myös ajantasainen ja riittävä rokotesuoja.