Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Toimintaohjelman tavoitteena on kehittää alan käytäntöjä tasa-arvoisemmiksi ja yhdenvertaisuutta edistäviksi. Ohjelma perustuu laajaan selvitystyöhön, jonka sisäministeriö käynnisti vuonna 2020 yhdessä pelastusalan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän kanssa.

Toimintaohjelma ohjaa pelastusalan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä tulevina vuosina. Ohjelman ydintavoitteet nojaavat lainsäädännön lisäksi alan arvoihin – inhimillisesti, ammatillisesti ja luotettavasti – sekä pelastustoimen strategiaan.

Ohjelma sisältää 38 konkreettista toimenpidettä, jotka koskevat muun muassa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelua, koulutusta ja rekrytointia, palkkausta, työoloja, työvarusteita ja virkavaatteita sekä viestintää ja johtamista.

Sisäministeriö edellyttää jokaisen pelastusalan organisaation johdon varmistavan sen, että toimintaohjelman toimenpiteet toteutuvat. Pelastusalalle laaditaan valtakunnallinen koulutussuunnitelma tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta, sisäministeriö viestii tiedotteessaan.

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALin edustaja on mukana pelastusalan tasa-arvo ja -yhdenvertaisuustyöryhmässä.

Lue lisää toimintaohjelman sisällöstä, pitkän aikavälin tavoitteista ja toteutuksen seurannasta sisäministeriön tiedotteesta.