Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALin liittohallitus on hyväksynyt jäsenyhdistykseksi Satakunnan ensihoitajat ry:n.

Tänä syksynä perustetun yhdistyksen toiminta-alueena on Satakunnan maakunta. Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä ensihoitoalalla ja pelastusalalla työskentelevät tai näille aloille opiskelevat henkilöt.

Yhdistys kokoaa toimialueensa alan työ- ja virkaehtosopimuksia soveltavien työnantajien palveluksessa olevat henkilöt yhteiseen ammattijärjestöön.

Yhdistyksen säännöissä sen tehtäväksi on määritelty jäsenten ammatillisten etujen valvominen. Yhdistys käy paikallisneuvotteluja ja tekee sopimuksia jäsenten palvelussuhteen ehtojen, työympäristön ja työolosuhteiden parantamisesta.

Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Emma Aro ja sihteerinä Katja Nordman. Luottamusmieheksi on valittu Marko Pentinmäki ja varaluottamusmieheksi Markus Sirkiä.

Satakunnan ensihoitajien liittymisen myötä Suomen pelastusalan ammattilaiset SPALissa on yhteensä 31 jäsenyhdistystä.